Archive for Felezkar

برگزاری سمینار آموزشی کبد چرب در ذوب آهن

در هفته های اخیر سمینار آموزشی کبد چرب و راههای درمان آن در ذوب آن برگزار گردید که در آن گفته شده است: «بیمارانی که کبد چرب دارند ، دیابت و چربی خون هم دارند…. عوامل مختلفی که باعث تغییر متابولیسم در بدن می شوند شامل کاهش ناگهانی وزن، سوتغذیه، گرسنگی طولانی مدت، روغن های صنعتی می تواند به بروز کبد چرب کمک کند.

اما راههای پیشگیری از این موضوع: تغییر روش زندگی، انجام فعالیت های بدنی روزانه، پیروی از صرف غذاهای سالم و پرهیز از مصرف غذای چرب و همچنین دوری از استرس.» …بیشتر

مصاحبه با مازیار گیلانی نژاد- سرنوشت سندیکاهای کارگری 40 سال پس از انقلاب بهمن 1357

با توجه به اهمیت تحولات مهم ماه های اخیر در رابطه با اوجگیری مبارزات کارگران و زحمتکشان حول شعارهای مشخص و مطالبات برحق خود در رابطه با دستمزدهای پرداخت نشده، معوقه و شرایط محیط کار هیئت تحریریه اندیشه نو تصمیم به دعوت از برخی از کوشندگان سندیکایی در کشورمان برای گفتگو پیرامون چندین سوال مطرح در جامعه گرفت. اندیشه نو از آقای مازیار گیلانی نژاد برای قبول دعوت ما و شرکت در این گفتگو در 40مین سالگرد انقلاب بهمن 1357 تشکر می کند.

درود بر شما و سپاس به خاطر انجام این مصاحبه. می‌خواهم به مناسبت 40مین سال انقلاب مردمی و ضداستبدادی و ضدامپریالیستی بهمن 57، درود خود را بر تمام شهدای راه آزادی و عدالت اجتماعی نثار کنم، حتا آنانی که برای گشوده شدن این مسیر، یک لحظه مورد ظلم قرار گرفتند. …بیشتر

چهل سال نگرش اقتصادی در ایران – حسن سرداری

بە قصد کنکاش و بازخوانی چند دهە رفتە بر مردم ایران ، با نقبی بر جنبش مردمی منتهی بە بهمن ۵۷ ، و نقدی بر فرجام اقتصادی پس از آن ، مرور وار باید گفت : در عطش چند هزار سالە ایرانیان برای کسب آزادی و عدالت ، و در پی اعتراضها و خیزشهای پیگیر مردمی ‌و مبارزات و مقاومتهای جانانە و خونبار چند دە سالەی کارگران و کارمندان و زحمتکشان و حاشیە نشینان و روشنفکران و پیشروان بە جان آمدە از ظلم و جور و زور نظام سرمایە داری (رشد نیافتە) و رژیم دیکتاتوری سلطنتی وابستەی(بر آمدە از کودتای خونین و آمریکایی سال ۳۲ بر علیە دولت ملی مصدق )، بالاخرە در بهمن ۵۷ ، بساط آن رژیم ستمگر برچیدە شد تا این جنبش مردمی استقلال طلبانە، آزادی خواهانە ، عدالت طلبانە و‌ دموکراتیک محرومین ایران بە بار نشیند‌ و با محو رویە لیبرالیسم اقتصادی، کە استثمار کارگران و مزد بگیران‌ و زحمتکشان را در پی داشتە، از رخسار جامعە و‌ گزینش و استقرار رویە عادلانەتر اقتصاد مردمی و رادیکال کە بر محور بهرەمندی عمومی از ثروت ملی و زحمت خود بودە، و قسط و عدل و عدالت اجتماعی، از دستاوردهای اقتصادی ــ اجتماعی این جنبش بهرەمند شوند ، تا در روند تولید ثروت و درآمد ملی ، توزیع آنان نیز عادلانەتر شدە و از این راە ایرانیان با امنیت خاطر بیشتری بە زندگی و آیندە سعادتمندتر خود امیدوار شوند . …بیشتر

مهندس بهرامی در گفتگو با رادیو ذوب آهن چه گفت؟

با توجه به انعکاس مشکلات کارگران ذوب آهنی در نشریه پیام سندیکا، مهندس مهدی بهرامی در مصاحبه با رادیو ذوب آهن چنین وعده داد:

١- بسته حمایتی خانوار در بهمن ماه بر اساس تعداد خانوار به کارگران و کارکنان شرکت پرداخت خواهد شد.

٢- آسان کردن باز پرداخت سود ٢ درصدی برای کارگران و کارکنان سطح پایین میسر شد.

٣- دستور داده شد وام مسکن ٢٠ میلیون تومانی برای کارگران قرارداد موقت و افزایش وام ضروری ١٠ میلیونی به ٢٠ میلیون تومانی اجرایی شود. …بیشتر

60 امین سال تاسیس کانون کوهنوردان تهران، شادباش!

در سال ١٣٣٧ از به هم پیوستن ٣ سازمان کوهنوردی پیکار، تنسینگ هیلاری، و تهران با پیشگامی محمدحسین خوان یغما، داودمحمدی فر و حسین رضایی تشکیل شد. در نخستین صعود زمستانی به علم کوه به سرپرستی حسین رضایی و تغییر سرود تنسیگ هیلاری سروده مصطفی منتظم به « کوهنورد محکم باش، جاوید و پاینده باش….» که در سومین کنگره کوهنوردان به سرود همه کوهنوردان ایرانی تبدیل شد. تشکیل کانون کوهنوردان تهران در حقیقت اولین گام برای متحد کردن گروههای کوهنوردی و پیشگام اولین حرکت های نوین در ورزش کوهنوردی گردید.

برای اولین بار با هماهنگی کانون کوهنوردان تهران در خرداد ١٣٣٨ نخستین دوره کوهنوردی برای همبستگی همگانی جامعه کوهنوردان با حضور ٨١ کوهنورد از سازمان های کوهنوردی تهران، به قله توچال صعود کردند. …بیشتر

مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، در شرایط نامساعد اقتصادیِ پیش رو، کماکان برخی پیمانکاران و شرکت های اقماری فعال در مجتمع مس سرچشمه در پرداخت معوقه ها و مطالبات پرسنلی کوتاهی می نمایند.

شرح این بد عهدی ها مطابق ذیل ارائه می گردد:

مشارکت سبافام

مشارکتِ منحل شده ی سبافام با وجود قریب به یکسال راه اندازی پروژه ی فلش و در حال فعالیت برای بهره بردار مجتمع مس، از اسفند ماه سال 96 که اقدام به تعدیلِ نیرو نموده بود تا کنون نسبت به تسویه حسابِ این نیروهای اخراج شده اقدامی ننموده است. …بیشتر

شکنجه گر طلبکار (نگاهی به خاطره نویسی پرویزثابتی)

به نقل از نشریۀ «پیام فلزکار» – شمارۀ ١١ – شهریور ١٣٩١

پس از انقلاب مردمی وعدالت خواهانه در سال ١٣٥٧، بخشی از مزدوران رژیم محمدرضای پلید پهلوی با او به خارج رفته و در آغوش رژیم های انسان کُش سرمایه داری لانه گرفتند. پس مانده های رژیم که از غافله فراریان جا مانده و ضربت سختی از مردم خورده بودند، از روزهای آغازین انقلاب با ترور و کودتا و شایعه سازی و تمسخر انقلابیون، کینه و نفرت خود را از مردم به نمایش گذاشتند. حتا برخی از آنان خود را انقلابی جا زده با ظاهری انقلابی سعی در مخدوش کردن چهره انقلابیون را داشتند. اما این نقش چندان نپایید، پس از چندی با پالایش در درون گروههای انقلابی، این ناپاکان به سرعت پاک سازی شدند. اینان که درسنگر شایعه سازی و تمسخر مردم جای گرفته بودند، در اوایل دهه هفتاد و به مدد خالی بودن صحنه سیاسی از حریف، دست به نگارش خاطرات خود زدند، تا بتوانند تا آنجا که می توانند تاریخ را بفریبند و چهره ای بزک کرده از خود به نمایش گذاشته ، تمامی تقصیرات را به گردن خانواده پلید پهلوی بیاندازند. خاطره نویسان از فرح دیبا(همسرشاه)، محمدرضا پهلوی، هویدا، زاهدی تا شعبان بی مُخ، این جرات را یافتند که قلب تاریخ کنند و هرچه دوست دارند بگویند. در پاک کردن چهره زشت و خونخوار این حرام لقمه ها تلاش وسیعی شد، تا به جوانان خام فکر این گونه القا کنند که دوران خشونت بار پهلوی، بهشتی بود که از دست رفت.در این بین کانال های تلویزیونی امپریالیستی، یاور این منفوران، چنان کردند که پرویزثابتی آدمکش و گرداننده دستگاه اهریمنی و امنیتی ساواک نیز طلبکارانه کتاب بنویسد واین مجال را بیابد که در رسانه های دیداری و شنیداری ، گزاف هایی بنام تاریخ وغسل تعمیدی برای خود و دستگاه آدمکش پهلوی فراهم کند. اینان که غیرانسانی ترین روش ها را برای درهم شکستن انقلابیون اسیر بکار می بردند، مصداق این سخن شاملو شدند که می گفت:«لبخند را بر لب جراحی می کنند، و دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم.» سرمایه داری غارتگر همیشه مترسک هایی را آماده دارد، به همین دلیل زمینه تبلیغی را برای شاه دوستان و رژیم سیا ساخته پهلوی می سازند تا شاید دوباره امکان این فراهم شود که آنان بازگردندند و برای خواندن یک کتاب دختری را در ساواک مورد تجاوز قرار دهند و یا پسری را به جرم گوش کردن رادیویی بطری داغ استعمال کنند. البته برخوردهای این آقایان تنها شامل انقلابیون نمی شد بلکه در تمامی زوایای زندگی مردم مداخله می کردند. آنان ارباب بودند و ما برده. کافی است کسانی همچون اسفندیار منفرد زاده آهنگساز فیلم قیصر، علی اشرف درویشیان نویسنده داستان کی برمی گردی داداش جون، آذر شیوا بازیگر و حتا گوگوش از رفتاری که ساواک با اینان به عمل آورده سخن بگویند تا آلودگی های رژیم شاه و عواملش همچون پرویزثابتی را برملا گردد. متاسفانه بعد از انقلاب به هیچوجه خشونت و ظلمی که در دوران شاه بر مردم اعمال شده بود، بازگو نگردید و آنانی که می توانستند از دیده ها و برخوردهای تحقیرآمیز و گاه جنون آمیز ماموران شاه در عرصه امنیتی بگویند، دم فروبسته اند. تنها کتابی که بتوان از آن نام برد کتاب ویداحاجبی از شکنجه شدگان بدست، پروردگان پرویزثابتی است. …بیشتر

کارگران ذوب آهنی از مشکلاتشان به پیام سندیکا می گویند

١- مدتی است توزیع پذیرایی شیفت نورد انجام نمی شود و کسی پاسخگو نیست . در گزارشات قبلی هم در ریخته گری فولاد غذای یک بار مصرف به مشکل برخورده که هنوز رفع نگردیده است.

٢- لباس ورزشی سال جاری هنوز توزیع نشده است.

٣- شیرآلات قسمت های کارخانه فرسوده است و آب چکه می کند.

٤- وام ضروری کارگران باید مبلغش را افزایش پیدا کند. با توجه به دستمزدهایی که به اندازه ای نیست که رفع مشکلاتمان را بکند. …بیشتر

از صندوق بازنشستگی درمان فولاد چه خبر؟

با توجه به اخباری که به تحریریه پیام سندیکا می رسد متاسفانه بخشی از اعضای صندوق بازنشستگی فولاد را مجبور کرده اند که دفترچه های درمانشان را به بیمه ایران متصل کنند. این بازنشستگان که سالها به صندوق پول پرداخت کرده بودند که در زمان پیری از تحت پوشش درمان مناسبی برخوردار باشند امروز به بیمه خصوصی ایران منتقل شدند. همچنین در حال حاضر بخش دیگری از این بازنشستگان هم مجبور شده اند خود را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار بدهند.

صندوق بازنشستگی فولاد با سو مدیریت مسوولین صندوق که همگی از سوی دولت تعیین شده بودند باعث این ورشکستگی و سرگردانی برای کارگران شده اند. در طی ٥ سال اخیر این بازنشستگان با تظاهرات پیگیر مطالبات درمانی و حقوقی خود شده اند. …بیشتر

مروجین فساد و ظلم را زندانی کنید!

با خبر شدیم جعفرعظیم زاده و پروین محمدی از مسوولین اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه دستگیر شده اند. متاسفانه هجوم و زندانی کردن فعالین کارگری به حربه ای برای خاموش کردن صدای رسای کارگران علیه ظلم و فساد تبدیل شده است.

ما ضمن محکوم کردن این دستگیری ها مراتب نگرانی عمیق خود را از سرنوشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعلام داشته به بازداشت کنندگان این فعالین در مورد حفظ جان و رعایت موارد پزشکی و دارویی هشدار می دهیم. ما خواستار آزادی فوری و روشن شدن هرچه زودتر وضعیت این زندانیان کارگری هستیم. …بیشتر