Archive for آموزش سندیکائی

سندیکا و روشنفکران دیارمان!

حتا وقتی که نیستی

روبروی ما ایستاده ای

چراغ را در تاریکی بالا گرفته ای

و راه را به ما نشان میدهی ….

طبقه کارگر فرصت مطالعه عمیق و دراز مدت را ندارد، لذا این وظیفه روشنفکران دوستدار طبقه کارگر است که به کمک این طبقه آمده و مطالعات و پژوهش های شان را در اختیار کنشگران کارگری بگذارند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از ابتدای فعالیتش در سال ١٣٨٤ تمامی تلاش خود را نمود تا آموزش هایی را که کارگران لازم دارند را گرد آورده و نه تنها خود بیاموزد بلکه به کارگران عضو و حتا سندیکاهای برادر نیز منتقل کند. پخش فیلم هایی چون اسپارتاکوس، عصرجدید، خوشه های خشم، جویندگان طلا، سیکو بخشی از تلاش های فرهنگی ما بود اما کافی نبود. …بیشتر

کارگران در هر سیستمی مالک کارخانه هستند!

کارگران نباید در هیچ سیستمی چه خصوصی و یا دولتی از فکر اینکه مالک کارخانه نیستند بیرون بیایند. کارخانه حتا از خانه خودمان هم باید برایمان مهمتر باشد چرا که نان ما و شخصیت اجتماعی ما در آنجاست هر چند که مالکی خصوصی داشته و یا مدیریتی دولتی در آن کار کند. کارخانه محلی است برای معیشت نسل های بعدی پس نباید موضوعاتی که مربوط به زندگی کارگران است را، دست کم گرفت. امروز در هفت تپه شکرها را مالک دغلکارش بیرون برده و می فروشد. برای اینکه رفقای ما در نیشکر هفت تپه در خصوص این دستبردها بتوانند راهکاری درست اتخاذ کنند در ادامه گوشه ای از مبارزات کارگری و تجربه کارگران ساوه ای را که می تواند برای همه زحمتکشان ایرانی درس آموز باشد، را می آوریم.

(بخش آموزش سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران) …بیشتر

خصوصی سازی یا مدیریت دولتی کدامیک؟(٤)

سندیکاهای کارگری مخالف خصوصی سازی و اما طرفدار دولت نئولیبرال رانتخوار هم نیستند. ما از دولتی شدن و دولتی ماندن دفاع می کنیم تا دولت به وظایف اجتماعی ش عمل کند و نه اینکه این وظایف را از دوش خود برداشته به بخش خصوصی بدهد تا این خدماتی که باید از بودجه دولتی به مردم به طور رایگان عرضه شود، حالا شرکت های خصوصی آن را به ما بفروشند. نمونه بارزش بیمه های تکمیلی درمان است که به عهده دولت بود تا طبق اصل ٢٩ قانون اساسی به طور رایگان مردم درمان شوند، اما امروز بخش خصوصی این خدمات را به ما می فروشد. دولت حق ندارد زندگی مردم، که طبق قانون به عهده ش است را به دست رانت خواران که به هیچ قانونی و اخلاقی پایبند نیستند، بدهد. اینهمه اختلاس و پدرسوخته بازی از زمان خصوصی سازی بیشتر شده است. …بیشتر

سندیکا مدرسه همیشگی زحمتکشان! (3)

در سندیکاهای کارگری رهبران می آموزند که حق طلبی تاریخی دیرینه دارد و باید صبور بود، کادرهایی منضبط و آموزش دیده تربیت کرد تا در گره گاهها بتوان بهترین تصمیم را گرفت. داشتن رهبرانی کارآزموده قدرتمندی هر تشکلی است. از ابتدای تشکیل سندیکای فلزکارمکانیک در سال ١٣٨٤ که با همکاری و همیاری بزرگان و پیشکسوتان سندیکایی همراه بود آموزش سرلوحه کار قرار گرفت. آموختن از بزرگان سندیکایی همچون محمدحسین خوان یغما، خلیل پرن بازماندگان سندیکای فلزکارمکانیک، رضا فراهانی کنگرانی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط، علیرضا فرهادی عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و تحت آموزشهای جواد مهران گهر عضو سابق هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش قرار گرفتن، از رئوس کار ما بوده است. در سندیکا به کارگران آموزش می دهند که اعتصاب آخرین و موثرین حربه برای کسب حقوق است اما تنها حربه نیست. باید آماده شد و آمادگی را حفظ کرد و تمهیدات موثر برای هر اعتراض را اتخاذ نمود. تجربه ای را که در اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای، به کار بردیم محصول آموزش های سندیکایی و تجربه ٥ ساله کار در میان کارگران پروژه ای بود. …بیشتر

نگاهی به روند جنبش کارگری و سندیکایی در ایران!(٢)

مردمی کردن و فراگیر کردن اعتصاب در اواخر دهه هشتاد و در اعتصابات کارگران معادن کرمان به ویژه در معدن سنگرود به کار برده شد و با سرکوب شدید انجمن صنفی این کارگران روبرو گشت. این دستاورد در اعتصابات هفت تپه و فولاد نه تنها به کار گرفته شد بلکه با راهپیمایی های هر روزه و سخنرانی فعالین کارگری کارخانه فولاد برای کارگران و مردم رنگ و بویی جانانه یافت. با یورش پلیس سیاسی به آن شورای بیست و چند نفره، یا بخشی به سمت همکاری با شوراهای اسلامی رفتند یا استعفا داده و بخشی هم اخراج شدند و بخشی هم راهی دیار غربت شدند. …بیشتر

حقوق سندیکایی

چه در مرحله تشکیل و ایجاد و چه پس از آن، سندیکاها و سازمان های سندیکایی، از حقوقی برخور دارند که باید دولتها آنها ها را به رسمیت شناخته و به اجرا در اورند .

این حقوق عبارتند از:

١- سازمان های کارگری حق دارند آزادانه اساسنامه و ایین نامه های خود را تدوین نموده و نمایندگان خود را بر گزینند.

٢- سازمان های کارگری حق دارند چگونگی اداره امور و فعالیت های داخلی خود را تنظیم کرده و برنامه های عمل خود ( از جمله بر گزاری اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب ) را اعلام کنند.

٣- مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که منجر به محدویت این حقوق یا محدویت در اجرای قانونی آنها شود خود داری کنند .
…بیشتر

واکاویِ اصول پراتیک فعالیت سندیکایی

در جُستاری که از نظر می گذرانیم، به عنوان چند سرفصلِ مقدماتی در کنش های سندیکایی، می پردازیم به اصولی که هر چند حاوی مقدماتی فلسفی-تاریخی هستند؛ ولی دقیقا به کنش هایی در عمل اجتماعی اشاره دارند که در نظر نداشتن آنها خواهد توانست یک جنبش اجتماعی را از اهداف اولیه اش دور کند یا به نتایجِی برساند که اصلا مدنظرِ گروندگان آن جنبش ها نیستند.

بدین شرح کوتاه می پردازیم به سرفصل اول، بدین محتوا که اصولا ائتلاف اصناف چه حد و مرزی دارد و ضروریات این مرزبندی ها کدامند؟

۱- اصول طبقه بندی نیازهای مادی و مرحله ی اولِ آگاهی طبقاتی: …بیشتر

ماهیت کار از نظر فلسفی!

ماهیت کار از نظر فلسفی، از محتوای کار و فعالیت خلاق یاد می کند که تابع قوانین زیبایی و در درجه نخست تابع کار مادی است. یعنی آن بخش از فعالیت های بشری که متوجه شکل دادن به ماده به منظور برآوردن نیازهای حیاتی اوست. در واقع خود لذت بردن از زیبایی و «گوش موسیقی شنو» و «چشم شکل شناس» که لازمه آن هستند.

مدتها پیش از این که هنر به عنوان شکل خاصی از فعالیت بشر پدیدار گردد، در جریان کار به ظهور رسیده و تکامل یافته بود. بنابراین، زیبایی شناسی اگرچه نامکتوب و پراکنده، توسط زحمتکشان پی ریزی گردید.

🔹کانال دانش و کارگر🔹

بخش آموزش سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

جنبش کارگری رو به اعتلاست!

در چهل سالگی انقلاب جنبش کارگری باید مواجه با خشونت شود. سندیکاهای کارگری را وابسته به خارج و چند بی عرضه سیاسی قلمداد مينمايند تا سرکوبش آسان تر شود. چرا یک جریان سیاسی را باید این قدر بزرگ و قدرتمند جلوه داد؟ آیا جنبش کارگری و کوشندگانش این قدر نادان و بی تدبیر هستند که چشم به خارج دوخته و از سوی آنان هدایت شوند؟ …بیشتر

نقش سندیکاهای کارگری در تدوین اولین قانون کار!

29 آبان سالروز تصویب قانون کاری است که قرار بود بر آمده از انقلاب مردمی باشد ولی متاسفانه از قانون قبلی که اعتصاب را برسمیت می شناخت و سندیکاهای کارگری را به عنوان نماینده کارگران به مذاکره فرامی خواند، بسیارعقب مانده تر گردید. بی مناسبت ندیدم روند تصویب قانون کار را در تاریخ مبارزات کارگری را برای دوستان بنویسم. 

روز 5 مرداد 1325 قانون کار برای اولین بار مطرح می شود، روزنامه «ظفر»، ارگان «شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران» می نویسد: « بالاخره پس از ۲ سال انتظار،دولت لایحه قانون کار را تقدیم مجلس کرد». این اولین باری بود که از طرف دولت در ایران، چنین لایحه ای برای تصویب به مجلس برده می شد. اما طبقه کارگر ایران برای قبولاندن قانون کار به مقامات دولتی، مبارزات سختی را پشت سر گذاشته بود.  مبارزه کارگران در ایران سابقه ای طولانی دارد. تا پیش از حکومت رضاخان، مبارزات کارگران دستاوردهایی نیز داشت. اما با حکومت رضاخان، جنبش کارگری به شدت سرکوب شد. در این زمان اصلن صحبتی از حقوق کارگر در میان نبود. با اینحال رضاخان نتوانست اتحادیه های کارگری رابه کلی ازبین ببرد.بعضی ازاین اتحادیه ها مانند نفت،راه آهن،دخانیات و چاپخانه ها بطورمخفی فعالیت می کردند وحتا بعضی از نمایندگان آنها مانند «حجازی» یا «شرقی» در همین زمان در کنگره های بین المللی شرکت کردند. در چنان شرایط خفقان آوری طبیعی بود که کارگران برای به دست آوردن ابتدایی ترین حقوق خویش باید مبارزات سختی را دنبال کنند. تحت تاثیر همین مبارزات بود که در سال ۱۳۱۵، نظامنامه ای در مورد رابطه کار و سرمایه تنظیم شد. هنوز صحبتی از قانون در میان نبود. تازه این نظامنامه هم بسیار ناقص بود. موادی راجع به استخدام کارگر و بهداشت محیط کار در این نظامنامه دیده می شد. اما این نظامنامه جنبه تشریفاتی داشت و به آن عمل نمی شد تا اینکه رضاخان در سال 1320 از ایران فرار کرد.  …بیشتر