Archive for اخبار کارگری

بیمه های تکمیلی و سرگردانی کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از خواسته های قدیمی کارگران و بازنشستگان ذوب آهنی موضوع ارتقا بیمه تکمیلی دانا در راستای فراگیری مراکز درمانی بود. بیمه تکمیلی دانا با همه مراکز داندنپزشکی در اصفهان و شهرهای مجاور قرارداد ندارد و کارگران می بایست اول هزینه های داندنپزشکی را از جیب خود پرداخت کنند و سپس برگ هزینه ها را به بیمه دانا رسانده پس از مدتی طولانی هزینه های خود را دریافت کنند. با توجه به هزینه های سنگین داندنپزشکی و دستمزدهایی که حتا از پس مخارج زندگی بر نمی آید و کارگرانی که در معرض انواع صدمات در محل کار خود هستند می بایست به جای سرگردانی، از بیمه ای کارآمد و آسان برخوردار باشند نه اینکه سرگردان کوچه و خیابان شوند. کارگران طی نامه ای به بخش اداری ذوب آهن درخواست کرده اند که نه تنها مراکز داندنپزشکی بیشتر گردد بلکه هزینه های ارسالی به این بیمه هرچه زودتر در حساب کارگران ریخته شود.

پرچم جنبش در اهتزاز است!

در گزارش قبلی «یکشنبه های اعتراض» اعلام کرده بودیم که «پلیس امنیت شماره تلفن شماری از بازنشستگان را گرفت تا با هماهنگی کانون با بازنشستگان در خصوص خواسته هایشان جلسه ای را داشته باشند. آقای مجیدی رییس هیات مدیره کانون گفت:« منتظر تلفن ما باشید»» در روز سه شنبه با تماس آقای مجیدی رییس کانون بازنشستگان تهران ٤ نفر از کنشگران بازنشستگی به جلسه ای در کانون برای روز چهارشنبه دعوت شدند. در این جلسه که آقایان مجیدی و دهقان کیا و یک نفر از پلیس امنیت حضور داشتند خواسته های بازنشستگان از جمله همسان سازی های ١٣٩٩، ١٤٠٠، و١٤٠١و چرایی عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که می بایست در آخر آذرماه برای تغییر اساسنامه صورت می گرفت و همچنین عیدی بازنشستگان مطابق شاغلین دو ماه حقوق و اینکه در این چند مدت شما چه کرده اید مطرح شد. ابتدا پلیس امنیت به بازنشستگان گفت که:« ما این تجمع را تحمل نخواهیم کرد و شما هم حق تجمع ندارید» و در جواب شنید که:« تا زمانی که خواسته های ما عملی نشود ما ول کن یقه هیات مدیره کانون نخواهیم بود و در ضمن اینجا خانه ماست. اموال ما را مانند بانک رفاه را بفروشند و ما خاموش بنشینیم؟» …بیشتر

نان و سندیکا (بخش دوم)

در تابستان سال ١٤٠٠ و به دعوت مرکز پژوهشکده مطالعات توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی تهران مصاحبه ای با مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران انجام شد که قرار بود در مجله این پژوهشکده چاپ شود. متاسفانه این موضوع انجام نشد و ما دست به انتشار آن می زنیم.

٩-اهمیت تشکیل تشکل ها چیست؟

تشکل کارگری در چه زمینه هایی توان نفوذ و تاثیرگذاری دارند؟ حق تشکل یابی کارگران با چه مشکلاتی مواجه است؟
…بیشتر

نان و سندیکا (بخش یکم)

در تابستان سال و به دعوت مرکز پژوهشکده مطالعات توسعه وابسته به جهاد دانشگاهی تهران مصاحبه ای با مازیار گیلانی نژاد مسوول سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران انجام شد که قرار بود در مجله این پژوهشکده چاپ شود. متاسفانه این موضوع انجام نشد و ما دست به انتشار آن می زنیم.

١-به نظر شما در این برهه زمانی جدی ترین مشکل کارگران چیست؟

نان و سندیکا. نان به معنای ایجاد اشتغال و بیکار نشدن کارگران به دلیل خصوصی سازی و واردات بی رویه. کنار گذاشتن بحث خصوصی سازی و رویکرد دقیق به اصل ٤٤ قانون اساسی که اقتصاد را به ٣ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و بخش خصوصی را تکمیل کننده ٢ بخش دیگر دانسته، نه اینکه بخش خصوصی اصل اقتصاد قرار گیرد. پرداخت دستمزد واقعی به کارگر طبق ماده ٤١ قانون کار و به ویژه بند دوم آن که تاکید دارد این دستمزد باید بتواند با ٨ ساعت کار زندگی یک خانواده ٥/٣ نفره را تامین کند نه اینکه به اضافه کاری های خرد کننده بینجامد. مانند کارخانه ایران خودرو، ذوب آهن، فولاد، معادن، حتا کارگران خدماتی بیمارستان ها. امنیت شغلی و روانی برای بهبود وضعیت تولید، فراگیرتر شدن بیمه تامین اجتماعی(اصل ٢٩ قانون اساسی)،اجرا شدن آموزش رایگان که بخشی از دستمزد و ثروت ملی کارگران است بر طبق اصل 3 قانون اساسی. …بیشتر

یکشنبه های اعتراضی همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ١١ دیماه در هوای سرد تهران بیش از ٣٠ تن از بازنشستگان تهرانی در اعتراض به عملکرد هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در مقابل کانون تجمع کرده و خواستار پاسخگویی هیات مدیره نسبت به وظایف عمل نکرده خود بودند. این بازنشستگان که دست نوشته هایی را در دست داشتند پس از ساعتی مواجه با پلیس امنیت شده که آنان را به پایان دادن به تجمع فرا می خواند. بازنشستگان گفتند:«تا پاسخگو نبودن هیات مدیره نسبت به تعلل در مورد عدم اجرای ٢٥ درصد همسان سازی سال ١٣٩٩، بیمه تکمیلی ناکارآمد، اعتراض نکردن کانون به فروش بانک رفاه کارگران» تجمع را ادامه خواهند داد. آقای مجیدی رییس کانون بازنشستگان تهران که از وجود پلیس امنیت احساس امنیت می کرد به میان بازنشستگان آمده و از آنان می خواست که صبر کنند که بازنشستگان گفتند:« شما اول بگو در این سه ماهه اخیر چه کرده اید که ما صبر کنیم.» یکی از اعضای پلیس هم به بازنشستگان توصیه کرد که صبر پیشه کنند. بازنشستگان گفتند:« سرگرد با صبر، قابلمه ما پر نمی شود باید کاری کرد. این افراد به اصطلاح نماینده قرار بوده به وظایفشان عمل کنند که نکردند و ما را مجبور کرده اند که اینجا بیاییم. سایت کانون که از پول ما درست شده خاموش است چرا؟ چرا کارهای انجام شده خود را برای اطلاع رسانی در سایت نمی گذارند؟ پس معلوم است که اصلن کاری نمی کنند که بخواهند اطلاع رسانی کنند» بانوی بازنشسته ای به مجیدی گفت:« خودت را معرفی کن تا ما تو را بشناسیم چرا از دادن اسم خود واهمه داری؟» …بیشتر

مافیای نفت خواستار افزایش حقوق کارگران نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مافیای پیمانکاری نیروی انسانی در حوزه نفت و گاز نمی خواهد از سودهای نجومی خود دست بردارد و با سردواندن کارگران و همدستی با وزارت کار معیشت کارگران را به بازی گرفته است.

پیمانکاری های فاتح صنعت و افق جهان پارس که در سکوهای نفتی فعال هستند و با اعتصاب کارگران مجبور به مذاکره با این کارگران گشتند پس از وعده های دروغین و بیکارسازی نمایندگان کارگران به هیچ قانونی تن نمی دهند. از ابتدای سال تاکنون «بک پی» و سنوات کارگران را پرداخت نکرده اند. ٣٨ درصد افزایش دستمزد سالانه را که وزارت کار مصوب نموده بود اجرایی نکردند و طبقه بندی را نیز به زباله دان انداخته اند.

کارگران این شرکت ها که می بایست حداقل بین ١٩ تا ٢٢ میلیون حقوق بگیرند کمتر از ١٧ میلیون دریافتی دارند. نماینده وزارت نفت هم آقای مهندس متجلی بازیچه این مافیا گشته و وظیفه اصلی اش را انجام نمی دهد.

مبارزه کارگران ارکان ثالث نفت با مافیا!

با دستورات صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از دهه هفتاد خصوصی سازی صنایع، کشاورزی، درمان، آموزش و در نهایت کاهش خدمات اجتماعی در دستور کار مافیای لانه کرده در دولت قرار گرفت. در صنعت نفت با آنکه قرار بود طبق ماده ١٧ قانون خدمات کشوری فقط کارهای خدماتی (١) به بخش خصوصی ارجاع شود اما با سواستفاده مافیا از صدر تا ذیل صنعت نفت در اختیار مافیای پیمانکاری قرار گرفت. در حال حاضر کارگران در شرکت نفت یا رسمی هستند (رکن اول) یا قراردادی هستند (رکن دوم) و یا پیمانکاری هستند رکن سوم یا ارکان ثالث می باشند.

با طرح خصوصی سازی فضا برای غارت منابع مالی دولتی و هم اجحاف به کارگران برای سودجویی و دور زدن قانون کار توسط مافیا آغاز به کار کرد. در بخش دولتی با اختلاس، گم کردن دکل های نفتی، بستن قراردادهای ننگین به نفع اجانب و بر ضد منافع ملی برای پورسانت بیشتر و در بخش کارگری با کم کردن روزهای مرخصی و اعلام کار کردن این روزها، حذف پاداش ها و امتیازات و همچنین بالا کشیدن حق بیمه کارگران و کم دادن دستمزدها و اجرا نکردن طبقه بندی مشاغل تا مبادا حقوق بیشتری به سفره کارگران برود و از سودهای نجومی آنان کسر شود تا به ثروت های افسانه ای برسند. برای مثال ١٤ روز کار ١٤ روز مرخصی تبدیل به ٣٠ روز کار در ماه شد، حذف طبقه بندی مشاغل، حذف حق دریا و بدی آب و هوا، حذف هزینه رفت و آمد، نابود کردن بیمه درمان کارکنان نفت و حذف دستمزدهای مطابق با شغل مربوطه، رد کردن لیست بیمه کارگر متخصص با عنوان کارگر ساده و به جیب زدن تفاوت قیمت این بیمه ها و به جیب زدن صدها میلیارد تومان پول سازمان تامین اجتماعی و کارگران، اندکی از خیانت های مافیا به زحمتکشان است. …بیشتر

خیانتکاران را مجازات خواهیم کرد!

طبق گزارشی که قبلن در مورد جان باختن سعید صادقی از رهبران کمپین ٢٠/١٠ جوشکاران هفشجان منتشر کردیم اطلاعات جدیدی در مورد این عزیز از دست رفته به دستمان رسید.

سعید صادقی در یک شرکت پیمانکاری که زیر مجموعه شرکت نیرو گستر است در خط لوله ایرانشهر کار می کرد. در روز حادثه نه نوار زردی محل جابجایی لوله ها را هشدار باش داده بود و نه افسران ایمنی مربوطه در محل کار خود بودند. سعید صادقی که به محل کار خود می رفته است یک لوله از سابیون رها شده به روی پاهایش می افتد و بعد از ٤٥ دقیقه دومین لوله از ارتفاع رها شده بر سرش آوار می گردد. متاسفانه در این ٤٥ دقیقه هیچکسی در محل نبوده تا به فریادهای کمک او پاسخ دهد. در این حادثه کارفرما شرکت نیرو گستر مقصر اصلی است که دستگاه سابیون را که مشکل فنی داشته به کار گرفته است. مقصر دوم راننده که با «واکی تاکی» محل را بررسی نکرده و مقصر سوم افسران ایمنی هستند که به وظایف خود عمل ننموده و در محل کار خود غیبت داشته اند و جابجایی لوله ها به راننده محول کرده اند. …بیشتر

مافیای واردات بر علیه تولید!

رییس انجمن صنفی حمل و نقل ریلی:« سفارش خرید واگن مسافربری از چین و اروپا انجام شده است» خبرگزاری ایلنا ٣٠ آذر

این خرید ها در حالی انجام گرفته است که واگن سازی های تهران و اراک در بیکاری بسر می برند و هر ساله بخشی از کارگران خود را از دست می دهند. مافیای خیانتکار لانه کرده در دولت برای آنکه صنعت ایران را نابود کند دست به هر کاری می زند از ورشکسته کردن تامین اجتماعی با غارت منابع آن تا خشونت ورزی در خیابان های شهر و یا واردات خودرو و واگن و سایر محصولات. …بیشتر

مازیار گیلانی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا: هشدار نسبت به افزایش حوادث کار در ماه‌های اخیر/ چرا باید نشتی گاز منجر به مرگ دو کارگر شود؟

مازیار گیلانی‌نژاد نسبت به افزایش نرخ حوادث کار هشدار داد.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش نرخ حوادث کار منجر به فوت در پاییز امسال، به مسئولیت سنگین ادارات کار در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: بیست و چهارم آذر ماه ۲ کارگر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پترو تات ماهان به دلیل گاز گرفتگی در مخزن حلال نفتی در بویین زهرای قزوین جان باخته‌اند. این حادثه در حالی رخ داد که نشتی گازهای اسیدی در مخزن فوق عامل اصلی مرگ کارگران بود. آیا نمی‌شد پیشتر از این نشتی جلوگیری کرد یا به کارفرما تذکر داد؟ …بیشتر