Archive for پیام سندیکا

پیام سندیکا، شماره ٩٠ تیر سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٩٠ تیرماه ١٣٩٩در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٩ خرداد سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٩ خرداد ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٨ اردیبهشت سال ١٣٩٩منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٨ اردیبهشت ١٣٩٩ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٧ اسفند سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٧ اسفند ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٥ دی سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٥ دی ماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٤ آذر سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٤ آذر ماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٣ آبان سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٣ آبان ماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٢ مهر سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٢ مهر ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨١ شهریور سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨١ شهریور سال ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٠ مرداد سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٠ مرداد سال ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر