Archive for پیام سندیکا

پیام سندیکا، شماره ١١٦ آبان ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ١١٦/ سال یازدهم/ آبان ماه ١٤٠١ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۱٥ مهر ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۱٥/ سال یازدهم/ مهرماه ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۱۴ شهریور ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۱۴ / سال دهم/ شهریور ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ١١٣ مرداد سال ١٤٠١منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ١١٣/ سال دهم/ مرداد ١٤٠١ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۱٢ تیر ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۱٢/ سال دهم/ تیرماه ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۱۱/ سال دهم/ خرداد ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۱۰/ سال دهم/ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۰٩ اسفند ماه سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٩/ سال دهم/ اسفند۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۰٨ بهمن ماه سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٨/ سال دهم/ بهمن ۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ۱۰٧ دیماه سال ۱۴۰۰منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ۱۰٧/ سال دهم/ دیماه ۱۴۰۰ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر