Archive for پیام سندیکا

پیام سندیکا، شماره ٨١ شهریور سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨١ شهریور سال ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٨٠ مرداد سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٨٠ مرداد سال ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٧٩ تیر سال ١٣٩٨منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٧٩ تیرماه ١٣٩٨ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 78 خرداد سال 1398 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 78 خرداد 1398 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 77 اردیبهشت سال 1398 منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره 77 اردیبهشت سال 98 به صورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 76 بهمن ماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 76 بهمن 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره 75 دی ماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 75 دیماه 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 74 آذرماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 74 آذرماه 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 73 آبان ماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 73 آبان ماه 1397 در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره 72 مهرماه 1397 منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 72 مهرماه سال 97 سال هشتم، بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانیم: …بیشتر