Archive for پیام سندیکا

پیام سندیکا، شماره ٦٤ دی ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٤  سال هفتم،  دیماه  ١٣٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

 

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٦٣ آذر ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٣ سال هفتم، آذرماه ١٣٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

 در این شماره می خوانید :

 

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٦٢ آبان ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٢ سال هفتم،  آبان ماه ١٣٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 61 مهر ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره 61  سال هفتم،  مهرماه 1396 بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

هفتمین سال انتشار نشریه پیام سندیکا، شادباش!

دوستان کارگر،

در سال ١٣٨٨ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران تصمیم به انتشار خبرنامه فلزکار گرفت و سپس در مهرماه سال ١٣٩٠ نشریه پیام فلزکار را بصورت ماهانه منتشر نمود. در سال ١٣٩٢ این نشریه با تغییر نام به نشریه پیام سندیکا تولدی دیگر یافت. …بیشتر

پیام سندیکا، شماره 60 شهریور ماه سال ٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آورد سندیکاهای کارگری ایران شماره 60 شهریور 1396 به صورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

 

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٥٩ مرداد ماه سال ٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آورسندیکاهای کارگری شماره ٥٩ مرداد ماه سال ٩٦ بصورت چاپی والکترونیکی درایران منتشرشد.

در این شماره می خوانید:                        …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٥٨ تیرماه سال ٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آورسندیکاهای کارگری شماره ٥٨ تیرماه سال ٩٦ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر

پیام سندیکا، شماره ٥٧ ویژه نامه اول ماه مه ١٣٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٥٧ ویژه نامه اول ماه مه ١٣٩٦ بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد .

در این شماره می خوانید:

…بیشتر

پیام سندیکا، شماره 56 اسفند 95 منتشر شد

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٥٦ اسفند ١٣٩٥ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد. در این شماره می خوانید:

…بیشتر