Archive for آگوست 2016

کودتا، زحمتکشان، و منافع ملی

کودتای 28 مرداد که توسط پلیدترین دشمنان ایران و پست ترین عوامل داخلی اش صورت گرفت پیامدهای بسیار سنگین برای طبقه کارگر ومردم ایران پدید آورد. منافع ملی ما دستخوش چپاول سرمایه داری کودتاگر و استعمار انگلیس و امپریالیسم نو ظهور آمریکا شد. خواسته های مردم ایران و بخصوص زحمتکشان که همانا آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود، پایمال گردید. …بیشتر

کارگران از مشکلات کاری در کوره بلند شماره 2 ذوب آهن به خبرنگار پیام سندیکا می گویند

آتشکار: گرمای تابستان و خروج مود مذاب 1800 درجه گرما تاثیرات گوناگون روحی و روانی در افراد این کار بخصوص آتشکاران می گذارد. مشکلات ما بیماری زایی نوع کار و عدم محاسبه سختی کاری مناسب می باشد. ولیکن متاسفانه انصاف در این سالها آنهم در ذوب آهن مفقود شده است.آتشکار: گرمای تابستان و خروج مود مذاب 1800 درجه گرما تاثیرات گوناگون روحی و روانی در افراد این کار بخصوص آتشکاران می گذارد. مشکلات ما بیماری زایی نوع کار و عدم محاسبه سختی کاری مناسب می باشد. ولیکن متاسفانه انصاف در این سالها آنهم در ذوب آهن مفقود شده است. …بیشتر

پیام سندیکا، شماره 49 مرداد 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران  شماره 49 سال ششم مرداد 95 منتشر شد در این شماره می خوانیم: …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از شفافیت مالی!!! در ایران خودرو

شرکت ایران خورو در سه سال منتهی به پایان دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد سال 89 الی 92 با توجه به تحریم های مربوط به موضوع هسته ای، اوضاع اقتصادی کشور و از جمله شرکت های خودرو سازی را با مشکلات گوناگونی مواجه ساخت.

پس از سال 92 و آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای ، اوضاع و احوال خودروسازان به حالت تقریبا عادی برگشت و تحریم مواد اولیه و قطعات برداشته شد. که به تبع آن افزایش تولید از سر گرفته شد. …بیشتر

علی لک مبارز پیگیر حقوق کارگران!

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست،

هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست،

خُرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

علی لک دبیر سندیکای کمک رانندگان شرکت واحد از زمره رهبران سندیکایی است که در دوران بعد از 28 مرداد در سندیکاهای کارگری پرورش یافته و تا آخر عمر به آرمان های کارگری خود وفادار ماندند. علی لک روستازاده ای از خمین که برای ادامه تحصیل و کار به همراه همسر و تک فرزندش به تهران آمد و در شرکت واحد استخدام شد. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا و نظر کارگران ذوب آهن در رابطه با ورزش

تکنسین کارگاه: کار مداوم در کارگاهها و خستگی مفرط هر چند نیاز کارگران به ورزش را افزایش می دهد اما انگیزه ای برای کارگران جهت ورزش نمی ماند. کاش با کم کردن ساعت کار و ورزش در ساعت کار بتوان به سلامت کارگران از سوی مدیران توجه بیشتری شود

کارگر اپراتور: ورزش و نشاط برآمده از آن با شعار به وجود نمی آید. اگر ورزش های گروهی در کارخانه مورد توجه قرار گیرد، باعث نشاط هم در خانواده ها شده و هم انرژی خوبی به کارگران خواهد داد …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

1-کارکنان مهندسی تولید و توزیع برق از سقف اضافه کاری برای برخی از کارگران شکایت دارند

2- متاسفانه نحوه سرویس دهی خدمات مدیریت IT  در خصوص پاسخگویی به درخواست ها و مکاتبات مطلوب نیست

3- پرداخت وام ازدواج  10 میلیون تومانی به کارگرانی که سال گذشته ازدواج نموده اند، پرداخت نشده است. متاسفانه وام ضروری هم در سال جاری حداقل به کارگران پرداخت نمی شود تا از مشکلات آنها کم کند. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگاه 51 ذوب آهن

1-چرا وام ضروری را قطع کرده اند؟ چه کسی پاسخگوست؟

2- کارکنان برای حل مشکلات خود تقاضای دیدار با مدیرعامل را دارند

3- نحوه پرداخت وام های ضروری چگونه است ؟ گفته می شود به افرادی که نیاز دارند پرداخت می شود . اینها چگونه و از چه طریقی مشخص می شوند؟ …بیشتر

نظری به رویداد های کارگری

ایلنا: صبح امروز یک کارگر پیمانکاری ستاره خلیج فارس به دلیل 4 ماه معوقات مزدی اقدام به خودکشی کرده است این درحالیست که زمزمه هایی از توقف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری به گوش می‌رسد.

در اوایل سال جدید طی گزارشی اعلام کردیم که در این شرکت قراردادهایی به کارگران داده شده برای امضا که تا شش ماه حق گرفتن حقوق را ندارند و بعد از شش ماه چنانچه شرکت ستاره خلیج فارس صورت وضعیتش تبدیل به احسن شده باشد یعنی پول گرفته باشد به کارگران خود حقوق یک ماه را پرداخت خواهد کرد. …بیشتر

کارگران بردگان مدرن؛ در نظامی وابسته به نگرش صندوق بین امللی پول یا بازگشت به مناسبات اقتصادی – اجتماعی دوران بنی امیه و بنی عباس

Kmkoomk.wordpress.com

سالهای پیش از این که جناب رفسنجانی مناسبات اقتصادی آمریکایی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی را به صورت پنهان از نگاه مردم، به مرور جایگزین اصول اقتصادی تصویب شده ی 44 و 43 و . . . و همه ی قانون اساسی ایران بنمایند؛ قانون کار تنظیم شد. قانونی که فرآیند دست و پا بریده ای از یک انقلاب مردمی بود که پس از جنگ با قانون زدایی تدریجی دولتها، از درون مایه تهی شد.از این رو مناسبات اقتصادی ایران با 180 درجه چرخش، به راه پیشنهادی؛ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیوست. …بیشتر