Archive for سپتامبر 2016

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از یک سرمایه گذاری در نظرآباد کرج

یک سرمایه گذار ترکیه ای در نظرآباد کرج جهت تولید پرده سرمایه گذاری نموده است. این کارخانه 70 نفر کارگر که بیشترشان زن هستند را به خدمت گرفته است.این کارخانه که کلیه دستگاهایش ترکیه ای است، با تولید پرده و فروش آن در خارج از ایران به سود خوبی دست یافته و برای گسترش کارخانه و افزایش تولید آن تلاش می کند. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خواسته های کارکنان مدیریت سفارشات و کنترل کالا در ذوب آهن

1-چرا مدیران از رسیدگی و سرکشی به بخش های مربوطه تخت نظارت خود  و اطلاع از مشکلات کارگران و کارکنان پرهیز می کنند.

2- چرا گروه جانبازی کارگرانی را در حال بازنشستگی هستند را انروز و فردا می کنند؟ …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه

درود به تمام کارگران ایران زمین!

دود غلیظ و سیاهی در سرزمین گرم و شرجی  پارس جنوبی عسلویه همچنان در حال بالا آمدن است و ریه های کارگران پرتلاش سرزمینمان، همچنان پذیرای این آلودگی است. انفجار پتروشیمی مبین در مدت چهار روز همچنان به سوختن ادامه می دهد و متاسفانه هنوز قابل کنترل نبوده و دود غلیظ سیاهی که از دهانه های آن خارج میشود که موجب بزرگترین آسیب زیست محیطی را به این منطقه وارد آورده است. …بیشتر

حقوق مدیران چند برابر حقوق یک کارگر است؟

با ابلاغ سقف حقوق مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توسط وزیرکار قرار شد : حداکثر حقوق و امتیاز شغل نباید از هفت برابر (7 ) حداقل حقوق کارکنان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که هر سال توسط هیات وزیران اعلام می گردد، تجاوز کند.

نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و همچنین دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون و کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم که در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اختیار حاصل از جزء “ب” بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تایید رئیس جمهور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از عسلویه

دروود به تمام کارگران پرتلاش ایران زمین.. دروود بر تمام کسانی که ندای مظلومیت کارگران را به سراسر جهان و به انتهای تمام هزاره های تاریخ انتقال می دهند…….. همانطور که میدانید در کشور عزیزمان ایران، شرایط به گونه ای پیش می رود که کارگران را فقط به عنوان ابزار مورد هدف قرار میدهند و سیستم منپاوری یا دلالی کار همچون انگلی زهرآگین سفره های مردم را نشانه گرفته است و مردم توانمند ما را سرخورده و ناتوان نموده است و آنها را در سراب سرگردانی خود اسیر نموده است. …بیشتر

اول مهر در راه است

مدیرکل دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر آموزش و پرورش با اشاره به وجود 800 مدرسه چادری و 42 مدرسه کپری در مناطق عشایری گفت:« باد و باران مشکلات زیادی برای این مدارس بوجود می آورد»

رییس سازمان نهضت سوادآموزی :« هر سال 15 تا 18 هزار کودک بیسواد 10 سال به بالا شناسایی می شوند.

 بند 3 از اصل سوم قانون اساسی :« آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان بری همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»

این بند چه زمانی قرار است اجرایی شود؟

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از واردات به قصد نابودی اقتصاد

در واردات سه ماهه اول سال به اقلامی بر می خوریم که وارداتش مایه تعجب است. به عنوان نمونه : 81 تن فلاکس – 302 تن مدادتراش – دوربین – سیفون دستشویی – وسایل شعبده بازی – نخود پاکستانی – نخ شمع چینی – و بالاخره محصول استراتژیک  گوشت کوب!!!! به ارزش 13 میلیارد تومان. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ساختمانی

مشکل بیمه شدن کارگران ساختمانی یک طرف، تمدید آن داستان دیگری است. به تازه گی شعبه 24 تامین اجتماعی برای تمدید بیمه کارگرن ساختمانی دست به ترفند جدیدی زده است. تامین اجتماعی برای تمدید بیمه کارگران آنان را مجبور می کند تا کارت مهارت فنی بگیرند. امتحان مهارت فنی کارگران که در محل کار انجام می شود و کارشناس وزارت کار نیز حضور دارد، پس از تایید به کارگر ساختمانی گفته می شود که به انجمن صنفی مراجعه و با پرداخت حق عضویت برای تمدید بیمه اش به شعبه 24مراجعه کند.  کارگران هم پس از مراجعه به انجمن صنفی کارگران ساختمانی و پرداخت 80 هزار تومان حق عضویت به انجمن صنفی به بیمه مراجعه کرده تا بیمه اش تمدید شود. …بیشتر

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه

اعتصابات کارگران نیشکر تاامروز 17 شهریور ادامه دارد. کارفرما که از اتحاد کارگران می ترسد، دریک اقدام تفرقه افکنانه به نیمی از کارگران که دربخش صنعت و کشاورزی کارمیکنند و در اعتراضات چند روز گذشته فعال بودند، حقوق پرداخت کرده  و به نصف کارگران و بیش از هزار کارگر روز مزد حقوقی پرداخت نکرده است. با اینکه کلیه مسوولین منطقه از وضعیت کارخانه و مشکلات کارخانه مطلع هستند، هیچ گونه حمایتی  از سوی فرماندار و استاندار تاکنون نشده است.

مدیریت می خواهد با فشار گذاشتن کارگران و بی پولی آنان، کارگران را وادار سازد تا به نقشه های ضد کارگری او تمکین کنند

پیام سندیکا، شماره 50 شهریور 95 منتشر شد

نشریه کارگری پیام سندیکا ، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران سال ششم شماره 50 شهریور ماه 1395 بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید: …بیشتر