Archive for مارس 2019

از تجمع سندیکای کارگران شرکت واحد حمایت می کنیم!

سندیکای کارگران فلز کار مکانیک ایران با حمایت قاطع خود در تجمع اعلامی که از سوی سندیکای برادر ، سندیکای کارگران شرکت واحد برای دستمزدی بالاتر از خط فقر حمایت نموده و در این تجمع فعالانه شرکت می کند.

امیدواریم که همه کارگران وتشکل های کارگری مستقل با اتحاد خود و شرکت در این تجمع در ١٣ اسفند ساعت ١٠ در جلوی وزارت کار، اعتراض خود را به دستمزد زیر خط فقر به گوش مسئولان برسانند . ما خواهان دستمزدی مناسب برای گذران یک خانواده ٤ نفره می باشیم .

سندیکای کارگران فلز کار مکانیک ایران

١١ اسفند ١٣٩٧

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بحران گوشت

با کم ارزش شدن واحد پولى كشور در ماههای اخیر صادرات منابع گوشتی و دام هم رو به فزونی است این در حالی است که کشور مان در حال واردات گوشت از کشورهای دیگری است. که بیشتر مافیای واردات جا گرفته در دولت به این کار مبادرت می ورزند. صف های خرید گوشت قرمز برای زحمتکشان که گوشت قرمز برایشان جنبه لوکس پیدا کرده هر روز طویل تر از روز قبل می شود.

از سوی دیگر دامداران با شرایطی که کارخانه های شیر برایشان ایجاد کرده و قیمت شیر را پایین آورده اند مجبور شده اند دست از این کار کشیده و دام هایشان را به خریداران عربی بفروشند. کشورهایی چون عربستان و امارات از محل هایی است که دام های ماده به آنجاها قاچاق می شود. …بیشتر