Archive for می 2019

مصاحبه مازیار گیلانی‌نژاد رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک با خبرگزاری ایلنا

تاخیر ۱۰ ساله در تحویل مسکن مهر کارگران

رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک عنوان کرد: بعد از ۱۰ سال هیچ کدام از اعضای تعاونی ما از طریق پروژه مسکن مهر پرند خانه‌دار نشده و بعضا مجبور شده‌اند امتیاز خود را با قیمت ناچیز واگذار کنند.

مازیار گیلانی‌نژاد (رییس هیات مدیره تعاونی مسکن کارگران فلزکارمکانیک) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: با کلید خوردن طرح مسکن مهر در سال ۸۶ اعضای تعاونی ما نیز جزو کسانی بودند که برای دریافت خانه ثبت‌نام کردند و قرار شد در شهر پرند حدود ۵۰ واحد مسکونی به آنها تحویل داده شود. …بیشتر

طبقه كارگر ايران ازجنگ بيزار است! بياييد نگذاريم فرزندان زحمتكشان در معرض کشتار بى دليل قرار گيرند!

رفقای فولادگر آمریکایی

دولت آمریکا درماه ها و هفته هاى اخیر برخورد ها و سياست خطرناكى را در رابطه با كشورما در پيش گرفته است. دونالد ترامپ يكسال قبل با خروج از موافقتنامه برجام- كه با تایيد جهانى و شوراى امنيت سازمان ملل امضا شده بود – و از سرگيرى دوباره و گسترش تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی در رابطه با ايران شرايط دشواری را برای زحمتکشان ایران و وضعیت تهديد آميزى را در خاورميانه رقم زده است. او درصدد تحمیل سیاست های ماجراجویانه خود به نفع عده ای قلیل درآمریکا و سیستم سرمایه داری جهانی است.

این تحریم ها نه تنها جنگی خاموش علیه كارگران و خانواده های زحمتکشان ایران است بلکه همچنين جنبش مطالباتى مردم و مبارزه كارگران در ايران را ضعیف کرده و موجب به صحنه آمدن نیروهای تندرو در ایران خواهد شد.

آنچه دراین میان جان فرزندان مردم آمریکا و ایران و زندگى همه ما را تهدید می کند افزایش تنش در منطقه و اعلام كشور ما ايران به عنوان هدف تهاجم نظامى بى توجيه از سوى ساكنان كاخ سفيد است. ما مصمم به دفاع همه جانبه از صلح و مخالفت با يك جنگ جديد در منطقه خاورمیانه به هردليل و از سوى هر يك از طرفين می باشيم. كارگران منفعتى در این جنگ نخواهند داشت. با شليك اولین گلوله منافع ملی واقعى و امنيت مردم هر دو کشور به خطر خواهد افتاد . فرزندان شما و فرزندان ما درگیر جنگی خواهند شد که فقط كنسرنها و انحصارهاى اسلحه سازى جهان در كشورهاى سرمايه دارى ازآن سود می برند و منافعش به جیب عده ای سودجو خواهد رفت و صلح جهانی و منطقه حساس خاورميانه را با خطر روبرو خواهد ساخت. کافی است نظری به آمار کشته شدگان نظامی آمریکایی در افغانستان و عراق بیاندازیم.
…بیشتر

اعتراض حق ماست!

دوستان فدراسیون جهانی سندیکایی اینداستریال

همانگونه که اطلاع دارید به دعوت سندیکای کارگران شرکت واحد و فلزکارمکانیک ایران و دیگر تشکل ها تجمعی آرام به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس ایران صورت گرفت و متعاقب آن عده ای دستگیر شدند که هنوز تعدادی از آنان وضعیت نامعلومی دارند. حسن سعیدی، اعظم خضری، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، فرهاد شیخی و نسرین جوادی، کیوان صمیمی، فرهاد شیخی از آن جمله اند. …بیشتر

قراردادهای کارگران کارخانه ایران خودرو

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا قراردادهای کارفرمای ایران خودرو با کارگرانش هم هر ششماه یکبار تجدید می شود تا اگر کارگری دست به فعالیت های کارگری زد بتوانند او را به راحتی از محیط کار دور کنند. قراردادهایی که در ٤ نسخه تهیه می شد برای اجحاف بیشتر به کارگران در یک برگ تهیه و نزد کارفرما باقی می ماند و بازرسین وزارت کار هم به این خلاف چشم پوشی می کنند. همچنین کارگرانی که باید بعد از سه سال کار مداوم در شرکت مطابق آیین نامه رسمی شوند بیش از ١٥ سال است که منتظر عملی شدن این خواست هستند و مدیریت ایران خودرو هم از آن تخطی می کند.

سالهاست کارگرانی که اقدام به تحصیل کرده اند و یا از قبل تحصیل کرده بودند مدارکشان در سوابق اداری و کاری اعمال نمی شود تا حقوقشان افزایش یابد و وزارت کار هم کماکان چشم های خود را به این خلاف آشکار و طبقه بندی نکردن کارگران ایران خودرو بسته است.

بازنشستگان صندوق آینده سازچه می خواهند؟

کانون بازنشستگان صندوق آینده ساز پیش تر تعامل سازنده و قابل قبولی با آقای “ثابت” رئیس کل وقت صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز داشت. تفکر غالب در آن مقطع انجام اصلاحات بود و ما به واسطه “خردورزی” و “تدبیر” به نتایج خوب و امیدوار کننده دست یافتیم. نارضایتی ها، اساساً از وقتی شدت گرفتند که افراد فاقد صلاحیت، در این صندوق بازنشستگی مسئولیت پذیرفتند و سیاست “تفاهم” با سیاست “تقابل” معاوضه شد. کسانی که هیچ گونه رویکرد دلسوزانه و تجربه تخصصی مفید و قابل قبول نداشتند صرفاً باهدف دستیابی به منافع قابل توجه از دارایی های ما، در صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز مسئولیت مدیریتی پذیرفتند. همین کجروی های، نفع طلبانه و ویرانگر، گروه اقلیت حاکم بود که زمینه مناسب را برای گسترش تعارضات و نیز کشمکش های اجتناب ناپذیر فراهم کرد و ما دیدیم غیر از تجمعات اعتراض آمیز برای بهبود اوضاع راهکار دیگری وجود ندارد.

اکثریت بازنشستگان ستم دیده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، نه فرصت طلب هستند و نه آشوبگر. آنان نگران آینده مبهم و تاریک خود هستند. متاسفانه اذعان می دارم که تا اندازه زیادی در تحکیم و تثبیت پایه های این صندوق بازنشستگی نقش داشته ام. حالا از کرده خویش بسیار پشیمانم و فکر می کنم که در گذشته زمینه ساز رفاه و آسایش گروه معدودی انسان عوام فریب بوده ام. …بیشتر

٧٥مین سال تاسیس سندیکای کارگران فلزکارمکانیک شادباش!

٧٥ سال از بهار سال ١٣٢٣ که جمعی از کارگران ارمنی مکانیک دور هم جمع شدند تا اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل را تاسیس کنند، می گذرد. آنان فکر نمی کردند که این حرکت کارگری باعث تربیت کارگران آگاهی خواهد شد که جنبش سندیکایی به آنان افتخار خواهد کرد.

از سال ١٣٢٣ تا ١٣٣٢ به مدت ٩ سال زمان لازم بود تا کوشندگان این اتحادیه در افشاندن بذر آگاهی میان مکانیک های اتومبیل تلاش کنند و با همکاری با دیگر اتحادیه های کارگری به ویژه شورای متحده کارگران و زحمتکشان ایران، قانون کار، بیمه تامین اجتماعی، و مهمتر از همه ٨ ساعت کار را قانونی کنند. اما برای اجرای این قانون از سال ١٣٣٢ تلاش گردید این قوانین به مورد اجرا گذاشته شود و از روی کاغذ به صورت عملی به اجرا در آید. کارگران مکانیکی که در آن سالها در تعمیرگاههای ٥ و ٦ نفره عضو اتحادیه کارگران مکانیک اتومبیل شده بودند، شاگردان خود را نیز نه تنها تشویق به عضویت در اتحادیه می نمودند بلکه خود پیشقدم اجرای ٨ ساعت کار بودند. این مبارزه ای سخت در شرایط آن سالها بود. به ویژه پس از ٢٨ مرداد که سرکوب سندیکاهای کارگری و دستگیری کوشندگانش سیاست روز محمدرضاشاه دیکتاتور و ماموران آمریکایی بود. …بیشتر

موج تعدیل نیروی کار و مطالبات کارگری در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارشات دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه، با شروع سال جدید و خاتمه یافتن برخی پروژه ها در مجتمع مس سرچشمه، موج تعدیل نیروی کار به راه افتاده و متاسفانه کارفرمای اصلی طرح و برنامه ای برای ساماندهی این نفرات در سایر پروژه ها ندارد.

پس از خاتمه یافتن راه اندازی پروژه ی فلش و تعدیل عده ی کثیری از نفرات شاغل در آن واحد که در سالِ پیش تر روی داده بود، راه اندازی واحدِ اسید جدید – توسط شرکت فناوران پارسیان- در پایان سال ٩٧ نیز منجر به تعدیل بیش از ٢٠٠ نفر نیروی کارگری و مهندسی گردید.
…بیشتر

جنبش کارگری و زنان کارگر

در یادمانده های جنبش کارگری شوربختانه کمتر اسم زنان مبارز در جنبش کارگری به چشم می خورد. اما مگر می توان برای رهایی کار از سرمایه رزمید و زنان را در جنبش ندید.

اولین برخورد ما با یک زن مبارز سندیکایی در اول ماه مه ١٣٢٥ است. در راهپیمایی جشن اول ماه مه خوزستان سخنرانان خواستار ٨ ساعت کار، افزایش دستمزد، بهبود وضع مسکن، حقوق روزهای جمعه، تدوین قانون جامع کار شدند. یک سخنران زن، نفت را مروارید ایران خواند و انگلستان را متهم کرد که برای خوراک سگها بیشتر از مزد کارگران خرج می کند و خلع ید از شرکت ایران و انگلیس را خواستار شد.( ایران بین ٢ انقلاب یرواند آبراهامیان)ص٣٢٧

کنسول بریتانیا در خرمشهر هشدار داد که در این مراسم سخنگوی زنان نه تنها تقاضای یک قانون کار جامع متشکل از پرداخت برابر برای کار مساوی را مطرح کرده، بلکه خواستار ملی شدن نفت شده است. (تاریخ ایران مدرن یرواندآبراهامیان)ص٢١٠ …بیشتر

درخواست اتحادیهٔ جهانی اینداستریال از دولت ایران برای آزادی رهبران و فعالان سندیکایی و رعایت استانداردهای بین‌المللی کار

جناب رئیس‌جمهور حسن روحانی،

من این یادداشت را در مقام دبیرکل اتحادیهٔ جهانی اینداستریال به شما می‌نویسم که بیشتر از پنجاه میلیون کارگر در بخش‌های معدن، انرژی، و تولید را در بیش از ۱۴۰ کشور جهان، از جمله ایران، نمایندگی می‌کند. من از شما می‌خواهم که برای تضمین آزادی فوری رهبران و فعالان سندیکایی که در روزهای ۶ و ۹ اردیبهشت و در روز اوّل ماه مه [۱۱ اردیبهشت]‌ به طور غیرقانونی بازداشت شدند، مداخله و اقدام کنید.
دریافت این خبر که در روز ۶ اردیبهشت دوازده تن از اعضای کمیتهٔ سازمان‌دهی گردهمایی روز اوّل ماه در مقابل مجلس ایران، شامل سه تن از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر و خانم واله زمانی، در پارک جهان‌نما دستگیر شدند، مایهٔ نگرانی عمیق اینداستریال است. طبق اطلاعی که به ما رسیده است، ۹ نفر از ۱۲ نفر از اعضای کمیته در فاصلهٔ جمعه شب و یکشنبه بعدازظهر آزاد شده‌اند. …بیشتر

توفنده ترباد جنبش کارگری ایران

روز یازدهم اردیبهشت با فراخوان سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری تظاهرات آرام روز اول ماه مه در مقابل مجلس برگزار شد که متاسفانه با دخالت پلیس امنیت و نیروی انتظامی به ضرب شتم و تظاهر کنندگان و دستگیری کوشندگان سرشناس کارگری و افراد حاضر در مراسم کشیده شد.
در این درگیری که از سوی لباس شخصی ها آغاز گردید و با حمایت نیروی انتظامی گسترش یافت رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدنی، سیدرسول طالب مقدم، ناصرمحرم زاده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی فرهاد شیخی، هادی سلیمانی، شیما ویژه، آقای خرسندی از بازنشستگان کشوری و با حدود ٧٠ سال سن، کیوان صمیمی ازاعضای کانون نویسندگان و عباس شمس، سیدمهدی عظیمی، قاسم خالویی، داودرفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو، اسدلله سلیمانی، محمدحسین بنده مرادی، سیما طاهری، سمانه طاهری، زینب امیری، ناهید خداجو، مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق دستگیر و به زندان منتقل شدند. …بیشتر