Archive for نوامبر 2019

یاداشتی بر مصاحبه با خبرگزاری ایلنا

در تاریخ ٢٨ مهرماه سال جاری مصاحبه ای به همراه یکی از بازنشستگان فلزکارمکانیک در خبرگزاری ایلنا نمودم که متاسفانه بخشی از مصاحبه باعث سوتفاهم خوانندگان گردید. لذا این یاداشت را جهت روشن شدن مواضع خودمان می نویسم.

١- ما ازهر امکانی که بتواند صدای حق طلبی کارگران را منعکس کند استفاده کرده و خواهیم کرد و به همین خاطر از تنها خبرگزاری که مختص خبرهای کارگری است سالها استفاده می کنیم

٢- خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر است و بی تردید همه آنچه ما در آنجا گفتگو می کنی مرا رسانه ای نخواهد کرد و ما نیز درک می کنیم که در کجا و با چه خبرگزاری مصاحبه می کنیم …بیشتر

کشتار بی وقفه کارگران ادامه دارد!

انفجار در مجتمع ذوب‌آهن هرسین و در کارگاه جمع آوری ضایعات مجتمع ذوب آهن با توجه به وجود مواد سوختنی رخ داده است. براثر این حادثه یک کارگر جان خود را از دست داد و ۲ نفر هم زخمی شدند.

سالهاست مدیران کارخانه ها از کیفیت بخش ایمنی کاسته و به قول خودشان صرفه جویی در منابع کرده اند. وزارت کار نیزبخش بازرسی خود را کماکان غیرفعال نگه داشته است.

در این میان آنچه به صرفه!!! است جان کارگران است که به تاراج روزگار و سومدیریت ها می رود. …بیشتر

اتحاد رمز پیروزی است!

به دعوت بازنشستگان کشوری جهت حصول به درمان رایگان، همسازی حقوق ها برای گذران یک زندگی انسانی، نظارت بر صندوق های بازنشستگی توسط صاحبان آنها، شفاف سازی عملکرد مالی صندوق ها، ما بازنشستگان بافنده سوزنی و بازنشستگان فلزکارمکانیک با خواهران و برادران خود روز 19 آبان ساعت 10 در مقابل مجلس ، خیابان مجاهدین اسلام همراه خواهیم شد.

باشد تا اتحاد و پیوستگی مان اعتراضات بر حق مان را به سامان رساند.

بازنشستگان بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

8 آبان 1398

ارتباط با ادمین: @baz_felez

تعاونی مصرف ذوب آهن و انتخابات جدید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با انتخابات تعاونی مصرف ذوب آهن و انتخاب مدیرعامل جدید این تعاونی، کارگران احساس خطر می کنند. مدیرعاملی که به دنبال کسب سود است نه رفاه حال کارگران.

پس از انتخابات تعاونی، اعضای هیات مدیره جدید تعاونی مصرف به حضور مدیرعامل ذوب آهن اقای یزدی زاده رفته و ایشان چنین رهنمود دادند:« به سمت درآمدزایی بروید… رستوران داری کنید… بخش حمل و نقل را به دست بگیرید….»

متاسفانه یزدی زاده ها نه چارچوب فعالیت تعاونی مصرف را می شناسند و نه دغدغه رفاه کارگران را دارند. تعاونی مصرف برای رفاه حال کارگران ایجاد شده نه محلی برای کسب درآمد و رستوران داری؟ پس مدیریت حمل و نقل و خدمات قرار است چه غلطیبکنند؟ حتمن این مدیران می خواهندبروند بورس بازی؟!؟ آنچه محل تاسف است این است که هیچکس نمی خواهد به وظیفه اصلی خود بپردازد. مدیرعامل تعاونی مصرف باید دغدغه مواردزیر را داشته باشد:
…بیشتر