Archive for فوریه 2022

حادثه در صنایع فولاد اهواز!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٢٣ بهمن هنگام عصر مهندس مسلم نوش آبادی کارگر شیفت شرکت ملی صنایع فولاد اهواز لوله ٥٦ روی خط در حال حرکت چسباندن به یک جای ثابت بود که درگیر حادثه شده و فوت کرد.

این کارگران قربانی کثافت کاری مدیران و هیات مدیره ای هستند که توان تجهیز کارخانه را ندارند. کارخانه قدیمی، دستگاه‌ها کاملا فرسوده، هزینه ها بالا که حتا قدرت خرید کوچکترین وسیله ایمنی را ندارند. ایمنی و شرایط ارگونومی بسیار ضعیف که باعث حادثه منجر به فوت، قطع عضو و تنش و استرس ناشی از فشار کاری بسیار زیاد می شود.

کارگران عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان به خانواده این کارگر و همکارانش ابراز همدردی کرده و مقصر اصلی را مدیران کارخانه و بازرسین وزارت کار می داند.

یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٢٤ بهمن ١٤٠٠ طبق فراخوان داده شده بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، اراک، شوشتر، رشت، مشهد، سنندج، اهواز، شوش، کرمانشاه، خرم آباد، اصفهان، قزوین و تبریز برای خواسته های معطل مانده خود دست به اعتراض و تجمع زدند.

در قزوین ١٥٠ نفر بازنشسته در مقابل اداره تامین اجتماعی در مورد اجرا نشدن همسان سازی سال ١٤٠٠ و همچنین عیدی تحقیرآمیز شعار دادند.

در تبریز بیش از ٣٠٠ نفر از بازنشستگان با راهپیمایی شعار:« میمیریم میمیریم حق مونو می گیریم/ مدیر بی لیاقت استعفا استعفا» به اجرا نشدن همسان سازی اعتراض کردند.

در رشت ١٢٠ بازنشسته خواهان افزایش حقوق حداقل بگیران توسط همسان سازی ١٤٠٠ شدند. …بیشتر

ما چه می خواستیم! (1) زحمتکشان و انقلاب بهمن – مازیار گیلانی نژاد

با پیروزی انقلاب ضداستبدادی و ضدامپریالیستی بهمن ٥٧ که کارگران به رهبری سندیکاهای مختلف و به ویژه سندیکای کارگران شرکت نفت توانستند با بستن شیرهای نفت مهُر و نشان خود را بر خواسته های انقلاب بزنند و پس از این رخداد به دنبال اجرا کردن خواسته های خود باشند. آنچه رخ داد درخشان بود. از همان خیزش مردم، سندیکاهای کارگری توانستند با درک سمت و سوی اعتراضات به آن پیوسته و در روزهای پس از پیروزی انقلاب بهمن با انتخاب رهبران واقعی، سندیکاها را همچنان پیشتاز جنبش کارگری قرار دهند. کمیته های اعتصاب در کارخانه ها و ادارات زمام امور را در دست گیرند و شوراهای اعتصاب که بیرون آمده از دل اعتصاب ها بودند در کنار سندیکاهایی همچون ذوب آهن و مجموعه عظیم نفت و گاز و ایران ناسیونال (ایران خودرو)، کفش ملی … توانستند مدیریت کارخانه ها را به عهده گرفته به بهترین وجهی مدیریت کارگری را به عرصه مدیریتی جامعه معرفی کنند. تولید افزایش یافت، کیفیت کالاها بالا رفت، دستمزدها افزایش و به موقع پرداخت می شد، بیمه همه کارگران بر طبق شغل و دریافتی شان به تامین اجتماعی ارسال و پرداخت می شد. افزایش دستمزدها باعث شد کارگران از اضافه کاری خودداری کرده و ساعات اضافه را کارگران بیکار تازه استخدام شده به عهده بگیرند و بیکاری کاهش یابد. کارگران هم به جای ساعات اضافه کاری که دیگر کار نمی کردند برای ارتقا شعور و آگاهی سیاسی شان با شرکت فعال در سندیکاها و شوراهای کارگری و احزاب و سازمان های سیاسی مورد علاقه شان، اختصاص داده و بازوی قدرتمندی برای تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باشند. …بیشتر

تاثیر اخبار پیام سندیکا در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به انعکاس خبر قطع سهمیه شیر در مهرماه سال ١٣٩٨ از سوی مدیریت ذوب آهن توسط خبرنگاران سندیکایی مستقر در ذوب آهن، با خبر شدیم مدیریت سهمیه شیر را برای کلیه کارکنان اداری و غیر اداری در طول ایام هفته اختصاص داده است. در آن تاریخ نوشتیم که : «مدیریت ذوب آهن معتقد است شیر باید به کسانی داده شود که: “بر اساس شاخص های بیماری زایی افراد و براساس لیست ارایه شده توسط مدیریت سازماندهی می شود.” خاصیت دادن شیر به همه کارکنان ذوب آهن برای پیشگیری از آلودگی های ناشی از بخارات و هوای مسموم بوده است نه بر اساس سلیقه و یا بیماری زایی. شیر نیز مانند کفش کار و یا لباس کار، یکی از بخش های کوچک دستمزد است که باید توسط کارفرمایان رعایت گردد.»

امروز خوشحالیم که با تلاش های کارگران و سندیکای فلزکارمکانیک این امر قانونی دوباره برقرار گشته است.

برای شرکت کیسون نابکار و آذرکمان پلید کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به تازگی آگهی از سوی شرکت کیسون به پیمانکاری آذرکمان برای کار در مخازن ذخیره جاسک پخش شده است که فردی به نام مهدی حسینی آن را مرتب آگهی می کند.

به اطلاع دوستان پروژه ای می رسانیم طبق خبرهایی که به دست ما رسیده است کارگرانی که از مهرماه در این پروژه استخدام شده اند هنوز حقوق های خود را دریافت نکرده و حقوق های اعلامی این شرکت برای کارگران جوشکار با مبالغ بالا ترفندی برای به سرکار کشاندن کارگران است. …بیشتر

ذوب آهن و مشکلات کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگرانی که جدیدن به استخدام ذوب آهن در آمده اند هنوز عضو تعاونی مسکن نشده اند و عضویت آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین شرکت تعاونی مصرف نیز هنوز به آنان سهام نداده و این کارگران نمی توانند از امکانات تعاونی مصرف برخوردار باشند. این در حالی است که تنوع کالاها اصلن مورد رضایت کارگران در تعاونی مصرف نبوده و کیفیت کالاها نیز بسیار پایین است که مورد اعتراض اعضای تعاونی مصرف گشته است. کارگران طی نامه ای از مدیریت تعاونی مصرف خواستار افزایش فروشگاههای طرف قرارداد با تعاونی مصرف شده اند.
…بیشتر

خط فقر و تعیین سبد معیشت!

اولین خروجی شورای عالی کار در روز ١٦ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ گذاری چقدر با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به تعیین کنندگان کارگری این شورا وا می گذاریم. تعیین افزایش قیمت ٣٠ درصدی خوراکی ها در این مصوبه به خنده آور ترین بخش این مصوبه تبدیل شده است.

روی سخن ما با کارگرانی که در شورای عالی به عنوان نماینده کارگر نشسته اند بوده و با کارفرمایانی که حتا حق نان خالی را هم برای زحمتکشان روا نمی دارند، نیست. آقایان آیا شما برای خانواده تان شیر نمی خرید؟؟ آیا نمی دانید از سال گذشته تاکنون شیر و لبنیات چه میزان گران شده است؟؟؟ اگر از کارفرمایان روبروی تان در شورای عالی کار می پرسیدید حداقل در تعیین این قلم این چنین حقوق کارگران را ضایع نمی کردید. …بیشتر

اعتصاب کارگران اورهال بندر امام ماهشهر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ١٣ بهمن ٢٠٠ کارگر اورهال بندرامام ماهشهر پس از بدقولی کارفرما در خصوص حقوق های غیر کمپین ٢٠/١٠ دست به اعتصاب زدند.

کارفرما روز اول به کارگران فیلتر کار دستمزد ٨٠٠ هزار تومان را اعلام کرده بود ولی پس از سه روز به کارگران گفته بیشتر از روزی ٥٠٠ تومان دستمزد نخواهد داد.

از همه کارگران پروژه ای بیکار می خواهیم که برای کار به این مجموعه فعلن نروند تا برادرانمان بتوانند به خواسته های خود برسند.

پیروزی با ماست اگر با هم باشیم

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان

تجمع کارگران بندر صادراتی مجیدیه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارفرمای بندر صادراتی مجیدیه برای استخدام کارگر ارزانتر دست به اخراج کارگران بومی زده است. این کارگران که هنوز دستمزدهای عقب افتاده خود را دریافت نکرده اند در معرض اخراج نیز قرار گرفته اند.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان ضمن محکوم کردن این عمل زشت کارفرما خواهان بازگشت بکار و پرداخت حقوق این کارگران می باشد.

(همراه با فیلم)

اعتصاب در تراکتورسازی تبریز و قالب های صنعتی سایپا!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا از روز شنبه کارگران شرکت موتورسواران تراکتورسازی تبریز دست به اعتصاب زدند.با توجه به بدقولی های مدیریتو سرگردان کردن کارگران با قول های بدون پشتوانه کارگران خواستار تغییر مدیرعامل جدید شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز می باشند و تقاضای افزایش حقوق های وعده داده شده را دارند.

در شرکت قالب‌های صنعتی سایپا بیش از ٢٠٠٠ کارگر در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها، افزایش نیافتن دستمزد و کارانه و استخدام فامیلی توسط مدیرعامل دست به اعتصاب زده و دستگاه‌ها را روشن نکرده‌اند. البته کارفرما نصف طلب کارگران را ساعتی بعد برای شکستن اعتصاب واریز کرد، اما کارگران دست از اعتصاب نکشیده و خواهان تسویه کل طلب خود هستند. با قول های داده شده مقرر شد چنانچه مدیریت تا روز ١١ بهمن تسویه حساب نکند دوباره کارگران دست به اعتصاب بزنند.

1 view