گزارش خبرنگار پیام سندیکا

خبر اول: حقوق کارکنان آستان قدس رضوی بیش از سه ماه است که عقب افتاده بود که با اعتراض این کارکنان یک ماه از این حقوق پرداخت شد.

خبر دوم: کارکنان بورس استان البرز بخصوص 50 نفر از کارمندان قدیمی این سازمان که پولها و وام های گرفته شده خود را در بورس سرمایه گذاری کرده بودند ، با افت بورس ورشکسته شده و مدت 4 ماه است که حقوق هایشان توقیف کرده اند. حقوق توقیف شده صرف تنها بهره بانکی هر ماهه این ورشکستگی را جبران می کند. 2 نفر از این کارمندان تا کنون دست به خودکشی زده و فوت کرده اند.

خبر سوم: وام 25 میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی که قولش را دولت به بازنشسته ها داده بود با مراجعه بازنشستگان به شعب بانک رفاه ، مسوولین بانک ها اظهار بی اطلاعی می کنند. بعضی از بانک های رفاه هم به بازنشستگان می گویند که ثبت نام این وام ها پایان یافته است.

Share on Google+Share on Facebook