گزارش پیام سندیکا از کارخانه سینا دارو

کار خانه سینا دارو یکی ار کارخانه های موفق و در حال پیشرفت است. از آذر ماه سال گذشته و با شروع برداشته شدن تحریم ها و آمدن ماشين ها و قطعات اصلی از ایتالیا و آلمان، تولید رو به افزایش و کیفیت محصولات نیز بسیار عالی گردیده است. امسال بر خلاف سالهای گذشته هیچ کارگری اخراج نشده و تمامی کارگران به موقع دستمزد و عیدی و پاداش خود را دریافت کرده اند. پماد چشمی و شربت سالبتامول این کارخانه به همت کارگران و کادر پزشکی و آزمایشگاهی از نوع خارجی اش پیشی گرفته و به خارج از نيز کشور صادر می شود.

مدیریت قصد دارد با نوسازی کارخانه به یکی از صادر کنندگان درجه اول خاورمیانه تبدیل شود. البته موضوعات کارگری در این کارخانه مانند همه واحدهای تولید با حساسیت شدید روبروست. در این کارخانه فقط شورای اسلامی کار فعالیت کارگری دارد .

کارخانه سینا دارو می تواند به الگویی برای کنده شدن از اقتصاد نفتی و همچنین کوشش کادر کارگری و تکنسین هایش برای تلاش در زمینه بهبود محصولات کیفی، قرار بگیرد.

Share on Google+Share on Facebook