فعالان سندیکایی زندانی کویت را آزاد کنید!

اعلام همبستگی با اعضا و رهبران کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی کویت

روز یکشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین)، خبرها و گزارش‌های حمله‌های اخیر شرکت نفت دولتی کویت (KPC) و دولت کویت به کارگران بخش نفت در کویت و سندیکای آنان، «کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی (OPIWC)» به ما رسید.

بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده است، توالی نگران کنندهٔ رویدادهای به این ترتیب بوده است: دولت کویت، در ادامهٔ اجرای برنامه‌های ریاضتی‌اش و کاهش هزینه‌ها و بودجه‌ها، در صدد اجرای اقدام‌های «بدیل استراتژیکی» در مورد کارگران بخش دولتی و از جمله کارگران نفت است که در بخشی کار می‌کنند که بیرون از حیطهٔ قانون پیشنهادی است. در این تلاش تازهٔ دولت کویت، قانون‌ها و مقررات تازه‌ای به طور یک‌جانبه اعمال می‌شود که در نتیجهٔ آنها، دستمزدهای کارگران نفت کاهش می‌یابد، بسیاری از مزایایی که کارگران سال‌ها از آنها برخودار بوده‌اند قطع می‌شود، و امنیت شغلی کارگران در معرض تهدیدی جدّی قرار می‌گیرد. همهٔ این اقدام‌ها بدون مشورت با «کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی» صورت گرفته است.

پس از آنکه گفتگوهای کنفدراسیون با شرکت نفت دولتی کویت و قائم‌مقام وزیر نفت به منظور متوقف کردن اجرای این اقدام‌ها شکست خورد و به جایی نرسید، کنفدراسیون کنگره ویژه خود را برای بررسی موضوع فراخواند. کنگره در روز ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) تصمیم گرفت دست به اعتصاب نامحدود بزند. این اعتصاب، که به طور دموکراتیک و قانونی در مورد آن تصمیم‌گیری شده بود، از روز ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) و با شرکت هزاران کارگران نفت آغاز شد.

پاسخ دولت کویت به این اعتصاب، نه رسیدگی به خواست‌های برحق کارگران و سندیکای آنها، بلکه دستگیری رهبری کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی و غیرقانونی اعلام کردن اعتصاب، و به راه انداختن کارزار ارعاب و تهدید فعالان سندیکایی بود که در این اقدام شرکت داشتند. دولت کویت تلاش دارد کنفدراسیون را منحل کند.

اقدام‌های دولت کویت و مسئولان شرکت نفت کویت اسف‌انگیز است. سندیکای کارگران فلزکار-مکانیک ایران و اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران تحمیل «بدیل استراتژیکی» بر بخش دولتی و اجرای اقدام‌های ریاضتی، و کوتاهی آن در گفتگو و مشورت معقول و هدفمند با کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی را قاطعانه محکوم می‌کنند. سندیکای کارگران فلزکار-مکانیک ایران و اتحادیه نیروی کارپروژه ای ایران خواستار اجرای بی‌درنگ اقدام‌های زیر توسط دولت کویت و شرکت نفت کویت است:

  1. آزاد کردن همهٔ فعالان و رهبران سندیکایی
  2. مذاکره با کنفدراسیون کارگران نفت و پتروشیمی کویت برای رسیدگی به خواست‌های برحق اعضای آن
  3. مستثنیٰ کردن بخش (صنعت) نفت از حیطهٔ برنامهٔ «بدیل استراتژیکی»
  4. متوقف کردن اجرای مقرراتی که ناقض حقوق کارگران مندرج در توافق‌نامه‌ها و مقررات و قانون کار فعلی است
  5. تضمین اینکه هرگونه تغییر پیشنهادی آتی در قوانین و مقررات فقط پس از مشورت کامل با سندیکاها و توافق آنها صورت خواهد گرفت
  6. اجازهٔ فعالیت آزادانه به سندیکاهای کویت برای پیگیری منافع اعضایشان، به ترتیبی که در توافق‌های ملّی و بین‌المللی تضمین شده است، از جمله بر اساس معاهده‌های سازمان‌های جهانی کار که دولت کویت آنها را امضا کرده است.

 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۵

 

Share on Google+Share on Facebook