به مناسبت اول ماه مه کوشندگان کارگری به سوالات هیات تحریریه پیام سندیکا چنین پاسخ دادند:

نبی معروفی از کوشندگان سندیکایی کارگران بناست. او از دهه 30 فعالیت سندیکایی داشته است. او به سوالات ما چنین پاسخ می دهد:

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

خواسته کارگران 100 سال است که سندیکاست. کارگر اگر سندیکاهایش فعالیت آزاد داشته باشد می تواند جلوی خیلی کارهایی که بر سر کارگران بلا می آوردند را بگیرد. آقایان وزیر چند سال دیگه بازنشسته خواهند شد. خب این بازنشستگی را کی برقرار کرده به جز سندیکاهای کارگری؟ و شورای متحده مرکزی زحمتکشان ایران در سالهای 1320؟ سندیکاها برای زندگی خوب مبارزه می کنند.

آن هم نه فقط برای خودشان، بلکم برای همه ملت ایران. بیمه را درست کردند برای همه مردم. قانون کار و 8 ساعت کار را درست کردند برای هرکسی که کار می کند. بازنشستگی درست کردند نه فقط برای خودشان، بلکم برای همین ارتشی ها که تا آخر عمر مثل برده کار نکنند. حالا چرا باید سندیکا ها را آزاد نمی گذارند؟

در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

اگر سندیکای بناها را نمی بستند تا الان ما می توانستیم برای کارگر ساختمانی بیمه را بگیریم نه اینکه بعد از این همه سال هنوز کارگر ساختمانی بیمه نیست. ما اگر سندیکا فعالیت می کرد این همه کارگر از داربست پایین نمی افتاد که خانوادش بیچاره شه.

 mehrangohar

جواد مهران گهر عضو هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش تهران در دهه 40 و 50 و 60 بوده و یکی از کوشندگان کارگری سندیکای کفاش است که توانست با قدرت سندیکای کارگران کفاش و هیات مدیره شجاعش ، کارگران کفاش را در اواخر دهه 40 بیمه کند و این دستاورد به همه کارگران کفاش در سرتاسر ایران تعلق گرفت.

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟   خواست اساسی جنبش کارگری قبل از همه چیزآزادی تشکیل و فعالیت سندیکاهای کارگری به معنای واقعی کلمه است. این خواست چه در میان کارگران نفت که بزرگترین بخش زحمتکشان و متشکل ترین شان راهم تشکیل می دهند تا کارگاههای کوچک 2 یا 3 نفره به خواست اصلی تبدیل شده است

 در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

کارگران کفاش که در حال حاضر در کارگاههای 2 یا چند نفره که به زور به 10 کارگر برسد کار می کنند خواسته هایشان مانند دیگر صنوف است. من می خواهم از این فرصت استفاده کرده در مورد کارفرماهایی که این کارگاهها را اداره می کنند صحبت کنم. این کارفرماها نیز مانند کارگرانشان زیر بار تورم، دلالی، چک های برگشتی، گرانی و اجاره بهای کارگاه شان در حال نابودی هستند و در اصل خود بیش از کارگرانشان در فشار هستند. کارفرمایی که همپای کارگرش کار می کند و پس از رفتن کارگران تازه باید نگران بیمه، مالیات، اجاره بهای کارگاه، چک برگشتی، دو دوزه بازی فروشگاههای کفش و همچنین به موقع پرداخت کردن دستمزد کارگرش را هم داشته باشد. البته صنعت کفش به همت سیاست های اقتصاد دلالی در حال نابودی است و کارگران کفاش هم هر روز تعدادش کمتر و کمتر می شود. 

 farahani1

 رضا فراهانی کنگرانی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران خیاط در دهه 60 و از کوشندگان سندیکای خیاط از دهه 40.آقای فراهانی در شکل گیری هیات موسسان سندیکاهای کارگری در اوایل دهه 80 و جنبش نوین سندیکا خواهی نقش بسیار پر رنگی داشته است.

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟   مشکل اساسی زحمتکشان ایران نبودن تولید و اشتغال است. واردات عظیم کالا و مافیای دلال ، تولید را نابود کرده است. با این شرایط آزادی و فعالیت سندیکاهای کارگری هم ممکن نیست چون دلالان قدرتمند اجازه نخواهند داد با آمدن سندیکاهای کارگری منافعشان به خطر بیافتد.

در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟   مشکل کارگران خیاط هم جدا از این مشکل عمومی طبقه زحمتکش  نیست. واردات پوشاک از چین تولید را نابود کرده است و کارفرمایان تولید کننده هم تبدیل به دلال پوشاک خارجی شده اند. کارگران خیاط هم یا بصورت دلالان خرده پا و یا مسافر کشی و پیک موتوری امروز گذران زندگی می کنند. وقتی کشوری نفت فروش شد یا دلال می خواهد و یا حمال. دلال می خواهد که این کالاهای داده شده را بازاریابی و پخش کند و حمال می خواهد که این کالاها را جابجا کند.

hamidsharghi

  مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

مهمترین خواسته جنبش کارگری آزادی سندیکاها و اتحادیه و آموزش های حقوق شهروندی و بیمه همگانی و شرایط زندگی مناسب برای همه.

در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

مشکلات ما و همکاران در محل کار، نبود امنیت شغلی، فشار کاری زیاد، نداشتن سندیکا، یکطرفه بودن قرارداد کار، کافی نبودن درآمد، زنده ماندن با اعمال شاقه.

حمید شرقی نصاب کارخانه شیشه و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

  nazari

علی اکبر نظری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

مهمترین خواسته جنبش کارگری عبارتند از: برگزاری انتخابات آزاد جهت تعیین نماینده مستقل برای کارگران بدون دخالت دولت. نظارت و حق تصمیم گیری در امور کاری توسط شخص کارگر . حق داشتن تجمع واعتصاب. به رسمیت شناختن سندیکاها. حق داشتن بیش از 100 نماینده کارگری در مجلس شورای اسلامی. اداره کردن سازمان تامین اجتماعی توسط کارگران. پایان دادن به احضارهای پلیسی. آزادی زندانیهای کارگری در بند. گنجاندن تعطیل رسمی روزکارگر درتقویم. سهیم بودن سود حاصله کارگران از دسترنج خود.

درحال حاضرمشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

مشکل ما کارگران در محیط کار عبارتند از: عدم انتخاب نماینده کارگر توسط کارگران و دخالت و انتصاب عوامل منتصب به کارفرما.عدم استاندارد محیط کار. نداشتن ابزار مناسب. صدور اطلاعیه و بخشنامه ها بر خلاف قانون.عدم مدیریت صحیح مسئولان. اصرار بر روند خصوصی سازی با توجه به شکست خوردن طرح مربوطه. حذف دستاوردهای کارگران توسط کارفرما. عدم اجرای طبقه بندی مشاغل.نداشتن محیط کاری امن،،،،،،

omidi2

حسین امیدی عضو سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

در رابطه با سوالی که پرسیدید خواسته های مهم جنبش کارگری در موقعیت کنونی افزایش دست مزد ها  و  ایجاد تشکل های مستقل کارگری که تشکل ها با ایجاد اتحاد برای بالا بردن حقوق و خواست های کارگران. رول اصلی را بازی میکند.

درحال حاضرمشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

از آنجای که الان بیکاری درمیان کارگران ساختمانی بیداد می کند نمی توان برای افزایش دست مزد مبارزه کرد پس خواست ما همکاران ما مبارزه با بیکاری هست. اگر اتفاقی نیفتد به فلاکت تبدیل خواهد شد.

Zati

علی اصغر ذاتی دبیر تشکیلات  کانون صنفی معلمان ایران به سوال گروه تلگرامی سندیکا چنین پاسخ می گوید:

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

در شرايط موجود؛سازماندهی هوشمندانه  و حفظ همبستگی و وسعت بخشی به آن فارغ از كشش های فردی فرصت سوز ؛راهبرد اساسی تشكل های صنفی است . انديشه های كار ساز را بكار گرفتن برای عمق بخشی به برنامه ها وهمراهان عملگرا تاكتيك موثر وبه هنگام می باشد؛ گروه های مدرن، امروز در اتاق های شيشه ای تمرين مدارا وبه سامان نمودن تفاوت ها وچند نظری می نمايند ومتمركز اند كه از ابتكار های عملی در كارزار اجتماعی جانمانند !! “چه خوب ميدانيد” كه اين مهم حاصل تلاش فردی ؛ محفلی يا باندی نيست ؛ همت وانگيزه سازی جمعی می طلبد ! …

akbari

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟  آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری – ایجادشغل مناسب برای بیکاران – ایجادامنیت شغل – آزادی اجتماعات اعتراضی,اعتصاب – افزایش حداقل دستمزد تا حد تأمین زندگی یک خانواده چهارنفری درقبال 8ساعت کار- پرداخت حقوق به موقع و سر هر ماه – اجرای کامل قانون کار- حضورنمایندگان واقعی کارگران درهنگام تعیین حداقل دستمزد – آزادی فعالین کارگری ورفع برخوردهای امنیتی با فعالین کارگری – رفع انحصار حکومت ازمدیریت تأمین اجتماعی – رسیدگی جدی به شرایط ایمنی محیط های کاری – حق استفاده ازتعطیلات رسمی باحقوق

در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟   عدم پرداخت به موقع حقوق ماهیانه – عدم تأمین امنیت شغلی – وجود تبعیض بین نیروهای مشغول کاربسته به رابطه ی آنها با مدیر پروژه چه درمورد میزان دستمزد و چه شرایط کار دارند – عدم توجه مدیریت به مشکلات و خواستهای قانونی کارگران و پرسنل شرکت – رعایت نکردن ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

یارمحمد اکبری عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 

 olfati

کیومرث الفتی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

مهمترین خواسته کارگران آزادی حق داشتن تشکیلات منتخب واقعی خود و فعالیت آزادانه این تشکیلات و حق آزادی فعالیت صنفی این تشکیلات است.

دومین خواسته کارگران آزادی تشکیل وانحلال این تشکلها فقط وفقط در اختیار مجمع عمومی کارگران واحدهای مورد نظر باشد.(چنانکه در مقاوله نامه های جهانی ومیثاقهای بین المللی آمده است.)

  mehrabi

 شهاب الدین محرابی. کارگر جوشکار و تکنسین جوش و عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

دستمزد عادلانه نخستین خواست مبتنی بر حقی است که پس از انجام هشت ساعت کار روزانه به کارگر پرداخت میشود و باید به میزانی باشد که نیازهای اولیه انسانی و جسمانی مانند خوراک و پوشاک (سلامتی) را تامین نماید این حق در مرحله بعدی تامین کننده امنیت روحی نیروی کار خواهد بود به نحوی که با خیال راحت درمسکنش به تواند به ارضای نیاز های دیگر مانند نیازهای روحی وجسمی بپردازد به شکلی که مزاحمتی برای دیگر اعضای جامعه نداشته باشد به عبارت بهتر، حقوق مکفی باید خوراک ،پوشاک و مسکن کارگری را پوشش دهد.

در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

نبود امنیت شغلی برای داشتن کار دایمی نبود شرایط بیمه ای از سوی کارفرما عدم تامین لوازم و شرایط ایمنی برای حفظ و تامین جانی حین کار از جمله بزرگترین نبود ه های محیط کارگری هستند.

tahmaebpour

محمد حسین طهماسب پور معروف به شهرک از شاعران طنز پرداز و از کارگران سندیکایی و فعال است. اشعار آذری او در میان کارگران آذری زبان بسیار محبوب است. او از کوشندگان سندیکایی است که در اعتصاب حماسی کارگران تراکتور سازی در سال 1357  از پیشگامان بوده است. او عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک می باشد.

مهمترین خواسته های جنبش کارگری چیست؟

مهمترین خواسته کارگران وجنبش کارگری باتوجه به شرایط به رسمیت شناختن سندیکاها وتشکلهای کارگری  بالابردن پایه حقوق بیش از خط فقر و ایجاد اشتغال قانونمند.

در حال حاضر مشکلات و خواسته شما و همکارانتان  در محل کارتان چیست؟

من بازنشسته ام . دریافتیم زیریک میلیون هست . و هنوز کار می کنم تا دخل و خرجم یکی شود. که نمی شود.

 

Share on Google+Share on Facebook