گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

با توجه به تلاش شبانه روزی کارگران ایران خودرو قیمت گذاری انجام شده توسط مدیریت بر روی خودروها شگفت انگیز است. اختلاف قیمت هزینه تولید تا مبلغ فروش بسیار زیاد است.  که متاسفانه مدیریت ایران خودرو سود این قیمت گذاری گزاف را نه به بازسازی و یا نصب دستگاهای جدید تخصیص می دهند که ایمنی بیشتر برای کارگر داشته باشد و نه اینکه سنسورهای حفاظتی برای ایمنی بیشتر کارگران نصب می کنند.

این اختلاف قیمت از تولید تا فروش که بیش از 80 درصد قیمت خودرو را شامل می شود نه به جیب کارگران می رود، نه بدهی شرکت به قطعه سازان پرداخت می شود.  کارگران می پرسند آیا قیمت گذاری های عجیب و غریب برای آن نیست که مدیران شرکت ایران خودرو ، درآمدهای نجومی ماهیانه 100 میلیون به بالا و پاداش های آنچنانی داشته باشند؟ و یا بخشی از این سود برای صدها نفر کسانی که فقط نامشان در لیست حقوق های بیش از 5 میلیون تومان است و هرگز به شرکت نمی آیند و معلوم نیست چه کاره هستند و این حقوق به چه دلیل به آنها پرداخت می شود؟  چرا کارگرانی که بیش از 10 سال سابقه کار در شرکت دارند وباید قرارداد هایشان رسمی شود دو سال است دیگر استخدام رسمی نمی کنند؟  آیا به این دلیل نیست که با رسمی شدن این کارگران کمی هزینه های شرکت بالا رفته و آقایان باید حقوق هایشان را کم کنند؟

Share on Google+Share on Facebook