نظری به رویداد های کارگری

ایلنا: صبح امروز یک کارگر پیمانکاری ستاره خلیج فارس به دلیل 4 ماه معوقات مزدی اقدام به خودکشی کرده است این درحالیست که زمزمه هایی از توقف فعالیت شرکت‌های پیمانکاری به گوش می‌رسد.

در اوایل سال جدید طی گزارشی اعلام کردیم که در این شرکت قراردادهایی به کارگران داده شده برای امضا که تا شش ماه حق گرفتن حقوق را ندارند و بعد از شش ماه چنانچه شرکت ستاره خلیج فارس صورت وضعیتش تبدیل به احسن شده باشد یعنی پول گرفته باشد به کارگران خود حقوق یک ماه را پرداخت خواهد کرد.

این در حالی است که از اوایل سال چند اتفاق افتاده است ، دستگیری و احضار کوشندگان کارگری، شلاق خوردن کارگران آق دره، صفایی مدیرکل وزارت خوزستان: سن بازنشستگی در کشور افزایش یابد ، اقدام مجلس در اعلام خروج 28 منطقه آزاد تجاری از پوشش قانون کار کارگران، معاونت اشتغال وزارت کار: لزوم ارزان‌سازی نیروی کار.

این نشانه ها که همگی به معنای ارزان سازی نیروی کار برای سرمایه گذار خارجی و داخلی و تحلیل بردن دستمزدها و نابودی حرکت های کارگری است ، پس از امضا و عملی شدن برجام شدت بیشتری گرفته است.

تحریریه نشریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook