گزارش پیام سندیکا از راه اندازی کارخانه لوازم خانگی سامسونگ کره ای در ایران

امروز 7 شهریور است. در راستای برگزاری هفته دولت یکی از طرح هایی که با سرمایه خارجی در ایران افتتاح شد کارخانه تولید یخچال و فریزر سامسونگ است. گفته میشود این طرح حدود 3000 کارگر را شاغل کرده و بر اساس آن 50درصد از لوازم این کارخانه تولید داخلی و 50 درصد مابقی از کره وارد می شود. و قرار است هر سال 10 درصد به توان دانش فنی تولید داخلی اضافه شود و به صورت خوشبینانه تا 10 سال آینده خودکفا شویم.

Share on Google+Share on Facebook