گزارش خبرنگار پیام سندیکا از قم: گرسنگی فرهنگی کتاب و نشریه در قم

شهر قم با جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر از گرسنگی کتاب و نشریه های متفاوت رسمی رنج می برد. البته نشریات و کتب دینی در شهر قم جایگاه ویژه ای دارد. ولی آیا همه جمعیت قم فقط کتاب مذهبی می خوانند؟ اگر شما در شهر قم نیازمند یک جلد رمان و یا هر نوع کتاب غیرمذهبی شدید فقط می توانید به 3 الی 5 کتابفروشی که لوازم التحریر هم می فروشند مراجعه کنید. این چند کتابفروشی در خیابان صفاییه قم واقع شده اند. متاسفانه تنها کتابفروشی هایی که تا حدودی کتاب متفرقه می فروشند در اینجا قرار دارند. آیا این چند کتابفروشی برای جمعیت یک میلیونی قم کافی هستند؟؟ متاسفانه این موضوع در مورد دکه های روزنامه فروشی هم صدق می کند و در قم 10 دکه روزنامه فروشی وجود دارد.

وقتی از مردم شهر قم می پرسیم اهل کتاب هستند یا نه؟ این گونه جواب می شنویم: « فقط کتاب درسی می خوانم » « کتاب های مذهبی گاهی اوقات می خوانم » « اصلن کتاب نمی خوانم »
در این بین به افراد معدودی هم برمی خوریم که بگویند :« کتاب هایی مطالعه می کنم » حال اگر بپرسیم چگونه کتاب های دلخواهشان را می خرند در جواب خواهیم شنید :
1-از کتابفروشی های خیابان صفاییه می خرم و اگر هم کتاب مورد نظر را پیدا نکردم خوب نمی خرم
2- از تهران سفارش داده و می خرم
جای سوال است از کسانی که می گویند شهر قم شهر علم است. آیا شهری که به شدت از کمبود کتاب های غیر مذهبی و کتابخوان رنج می برد و برای جمعیت یک میلیونی خود تنها 10 دکه روزنامه فروشی دارد که نشان نخواندن روزنامه در این شهر هست، می تواند شهر علم باشد؟؟
Share on Google+Share on Facebook