تا به کی بی قانونی!

با خبر شدیم جمعیت دفاع از کودکان کار واقع در محله پاسگاه نعمت آباد پلمب شده است. کوشندگان این جمعیت سالهاست که خدمت رسانی به کودکان این محله اهتمام داشته اند و برای بهبود وضعیت آموزشی ، بهداشتی، ….. این کودکان تلاش نموده اند. کاری که وظیفه اصلی دولت هاست.
کوشندگان عرصه بهبود نسبی وضعیت این کودکان چرا باید از خدمتگزاری به کودکان کشورشان محروم شوند؟ با بستن جمعیت دفاع از ودکان کار چه نهادی وظایف آنها را بر عهده گرفته است؟ سوادآموزی به کودکان کار، آموزش های بهداشتی و سلامت روحی و در یک کلام امید خانواده های کارگری این محله را چه کسانی ناامید می خواهند؟
ما اعلام می کنیم پلمب جمعیت دفاع از کودکان کار بر طبق اصل 26 قانون اساسی، غیرقانونی و خلاف حقوق شهروندی و حقوق بشر است.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران وظیفه خود می داند از هیچگونه همکاری و همیاری به خواهران و برادرانش در این جمعیت کوتاهی نکند و با ابراز همبستگی از آنان حمایت می کند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
اول اردیبهشت 1395

Share on Google+Share on Facebook