اقای روحانی به داد کارگران نیشکرهفت تپه برسید!

شرایطی که درحال حاضرجامعه بزرگ کارگری با آن دست به گریبان است و روز به روز برعمق این فاجعه بزرگ افزوده میشودکه نتیجه عملکرد منفی و نگاه برده دارانه به جامعه کارگریست. در چند دهه گذشته و از ابتدای دهه شصت به بهانه جنگ علیرغم تورم بالای۴۷درصد حقوق کارگران افزایش نیافت. در دولتهای سازندگی و اصلاحات هم این شکاف عمیق بین خط فقر و مزد کارگران و عقب افتادگی مزدی برطرف نشد. در هشت سال دولت احمدی نژاد نه تنها کارگران و شرکت نیشکر هفت تپه،بلکه کلا کشور در پرتگاه قرار گرفت و جامعه کارگری از آن دولت پوپولیستی بیشترین آسیب را متحمل شد. در دولت جنابعالی نیز که بر طبل حمایت از تولید می کوبد و با سفارش سازمان تجارت جهانی؛ صندوق بین المللی پول به حمایت از نظام سرمایه داری می پردازید و بخاطر و به بهانه جلب سرمایه اقدام به ارزان کردن نیروی کار در کشور نموده تا با آمار و ارقام ساختگی و صوری همانند دوران احمدی نژاد می خواهید بر مشکلات اقتصادی جامعه سرپوش بگذارید. در دولت شما در چهار سال اول وزرات کار با همراهی کارفرمایان در شورای عالی کار و با لحاظ نکردن سبد هزینه خانوار؛ و لایحه ضدکارگری اصلاح قانون کاربه مجلس ؛ سکوت درقبال صدور و اجرای حکم شلاق کارگران که ازپرداخت نشدن حقوق زیر فقر و فلاکت خود اعتراض می کنند و زندانی شدن احکام امنیتی برای فعالین کارگری و احضار و پرونده سازی برای بیش از۷۰ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه و پاسخگو نبودن کارفرمایان درخصوص پایمال کردن حقوق کارگران و التزام نداشتن آنها به قانون کار و واگذار کردن شرکتهایی مانند نیشکرهفت تپه به بخش خصوصی ناکارآمد که از نظر مدیریتی و مالی و اقتصادی توان اداره این شرکت بزرگ و مهم را ندارند ، باعث بحران و چالشی عظیم در شمال خوزستان شده اند. که نشان از بی توجهی شما و تیم اقتصادی دولت شما به قشرعظیم و زحمتکشی از بدنه جامعه حکایت دارد.

آقای روحانی، آیا می دانید در شرکت نیشکر هفت تپه چه می گذرد و کارگران این شرکت را از چاله به چاه عمیقی انداختید؟ آیا می دانید اجرای اصل۴۴ بدل به حکم اعدام کارگران شده است؟ دولت شما توان اجرا و نظارت بر خصوصی سازی را ندارد و اکثر واگذاریها خصولتی،خودسوزی سازی وخودمانی سازیست. چرا شرکتی با ۲۴ هزار هکتار و موقعیتی استراتژیک را به افرادی واگذار کردید که توان دادن دو عدد مرغ و یک کارتن خرما جیره ماه رمضان  راندارند؟ و دفترچه های درمانی کارگران این شرکت که در دمای بالای۵۰ درجه کارمی کنیم را تامین اجتماعی بدلیل بدهی شرکت تجدید و تمدید نمی کند‌؟ ما در بدترین شرایط ممکن زندگی قراردادیم اجاره خانه؛ اقساط وامها؛ هزینه های تحصیلی؛ قبض های آب، برق، گاز، تلفن و دههای بدبختی دیگر …

 آیا می دانید برخی از کارگران نان قرضی از نانوامی خرند که از شاهکارهای سازمان خصوصی سازی و دولت شماست؟ آیا سازمان خصوصی سازی نظارتی برعملکرد آنها دارد؟؟

  ما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که اکثرا از بچه های عشایر و طوائف منطقه هستیم اعلام میکنیم از این وضعیت اسفبار و نکبتی که دولت شما برای ما بوجود اورده است خسته شده ایم و طاقت ماهم حد و مرزی دارد که رو به پایان است. ما ثابت کرده ایم از پرونده سازی، زندان، تعلیق، اخراج و تهدید نمی ترسیم و برای دفاع از معیشت و نان شب خانواده هایمان متحدانه مبارزه می کنیم. لذا پیشنهادمی شودهرچه سریعترضمن بررسی کلیه جوانب این واگذار و سروسامان دادن به وضعیت کارگران شرکت اقدام به خلع واگذاری شرکت کرده و آن را به دولت برگردانید و ما را از این شرایط پادگانی و جهنمی نجات دهید. با احترام جمعی ازکارگران نیشکرهفت تپه

Share on Google+Share on Facebook