گزارش خبرنگار پیام سندیکا از انتخابات شوراهای اسلامی در شرکت واحد

با اعلام قبلی شرکت واحد نسبت به رای گیری در روز ٢١ شهریورماه ١٣٩٦ جهت تعیین نمایندگان شورای اسلامی کار سامانه یک، متاسفانه بازهم تخلفات بی شماری در این انتخابات مشاهده شد که این انتخابات را بی اعتبار می کند. در اعلام انتخابات از زمان پایان یافتن رای گیری ذکری به میان نیامده بود. تخلفات به شرح زیر اعلام می شود:

١-با وجود اینکه قرار بود از ساعت ٥ صبح انتخابات شروع شود ساعت ٦ صندوق های رای به محل رای گیری آورده شد

٢- پلمب نبودن صندوق ارا که توسط چسب درب صندوق ها بسته نگه داشته شده بود.

٣- ملزم نبودن رای دهندگان به ارایه کارت شناسایی

٤- اجبار کارگران به دادن رای که گاه با هل دادن همراه بود

٥- بر روی برگه های رای شماره سریال درج نشده بود

٦- پس از پایان رای گیری، ارا شمارش نشده و اعلام نتایج به چهار روز بعد یعنی شنبه احاله گردید.

٧- وجود لیست هایی منتخب از کاندیداهای بخصوص در کنار صندوق ها و اصرار مسولین به دادن رای به این افراد

علیرغم اینکه ۲۴ ساعت قبل ازانتخابات تبلیغات ممنوع می باشد ولی دیده شده که کاندیداها و نماینده هایشان در کنار صندوق اقدام به تبلیغات می کردند. با توجه به تخلفات ذکر شده این انتخابات مخدوش بوده و  شکایت کارگران به اداره کار و بازرسی کل کشور بلامانع است.

Share on Google+Share on Facebook