گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارگاه ریخته گری و مدل سازی مدیریت نت مکانیک ذوب آهن

١-استادکاران این بخش با داشتن دیپلم و سابقه طولانی متاسفانه با گروه شغلی ٨ مشغول به کار هستند و دستمزد مناسب با کارکردشان را دریافت نمی کنند

٢- کارگران قراردادمعین کار که در این بخش کار می کنند از گروه شغلی پایین و غیر متناسب با کارکردشان برخوردارند که بی تردید سبب کاهش راندمان کاری می شود. کارگران خواستار استخدام رسمی و طبقه بندی مشاغل هستند.

٣- کارگران کارگاه ریخته گری و مدل سازی مدیریت نت مکانیک با خطرات ناشی حمل بار با جرثقیل، کار با سنگ های بادی، و بروز حادثه های شغلی روبرو هستند. همچنین گرد و غبار حاصل از تخلیه قطعات و صدای ناهنجار ناشی از کار با دستگاه ویبراتور ، گرد سیلیس معلق در هوا و انتقال قطعات سرخ و داغ از جمله دیگر سختی های کار در این قسمت می باشد.

٤- مدیریت از پیشنهادها و تبادل نظر با کارگران برای بهبود روند تولید استفاده نکرده و بصورت نمایشی دیدارهایی را با کارگران برگزار می کند که هیچ خروجی مناسبی برای کارگران و نه برای شرکت ندارد.

٥- کارگران این قسمت بارها با اعلام به مدیریت برای استفاده از قراضه های استیلی و قراضه های غیر آهنی مانند برنز، آلومینیوم، مس و استفاده از رینگ های مستعمل ، پیشنهاد مصرف داده است که برای کاهش هزینه ها و صرفه جویی و کاهش قیمت تمام شده تولیدات شرکت موثر واقع می شود.  ولی کو گوش شنوا

٦- کارگران خواستار حل مشکلات با دریافت نظرات کارشناسی کارگران با برنامه های میان مدت و بلند مدت برای منافع مالی شرکت هستند . با این شرط که در دستمزدهای کارگران اثر بخشی موثر نمایان شود.

Share on Google+Share on Facebook