گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های نفت و گاز

شرکت های پیمانکاری که درعسلویه و کنگان مشغول فعالیت هستند به تازه گی دستمزد ماه اردیبهشت کارگران را پرداخت کردند.

در فاز ١٣ امروز ٢٧ شهریور ماه حقوق خرداد ماه پرداخت شد.

شرکت های مستقر در پالایشگاه بندرعباس هنوز حقوق بهمن ماه کارگران را نداده اند.

کارگران پالایشگاه رجایی هنوز حقوق اردیبهشت را دریافت نکرده اند.

کارگران در کمپ شهید حاجبی  دو روز است که در اعتصاب بسر می برند و پیمانکار حتا به سرکار هم نمی آید. کارگران امروز گیت خوابگاه رابستند تاهیچکس سرکار نرود.

کارگران ستاره خلیج ، سلحشور،آبادراهان دستمزد اردیبهشت ماه را دریافت نکرده اند.

Share on Google+Share on Facebook