گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازتجمع مقابل وزارت کار

با فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و دعوت سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران در اعتراض به زندانی شدن رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، امروز راس ساعت ١٠ تجمع در مقابل وزارت کار شکل گرفت.

رضا شهابی که مدت محکومیتش به پایان رسیده در اعتراض به این تحمل حبس ناروا، پس از ورود به زندان دست به اعتصابی نامحدود زده و اکنون جانش در خطر است. گزارشی از این تجمع را خبرنگاران پیام سندیکا آماده نموده اند، که می خوانیم:  

«همه آمده بودند از رانندگان شرکت واحد، کارگران فعال، بازنشستگان کارگری و آموزگاری، دانشجویان و شهروندانی که دغدغه آزادی دارند. از قبل ساعت ١٠ صبح هواداران و دوستداران سندیکاهای کارگری در مقابل وزارت کار نشسته بودند. ساعت ١٠ صبح مسوولین سندیکای کارگران شرکت واحد به میان تجمع کنندگان آمدند. یکی از افسران نیروی انتظامی حاضر در صحنه از اقای حسن سعیدی از فعالین سندیکا خواست که با او کمی حرف بزند. او به سعیدی می گفت این تجمع درست نیست و شما باید برای پیگیری و حل مشکل رضا شهابی به جای دیگری مراجعه کنید. آقای حسن سعیدی در پاسخ گفتند ما نامه ای به وزیر داده ایم و برای پیگیری آن به اینجا آمده ایم تا پاسخ نامه امان را دریافت کنیم.

در همین اثنا علی اکبر پیرهادی از اعضای هیات مدیره سندیکای واحد و مازیار گیلانی نژاد از اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هم به این جمع پیوسته و با اشاره به همسر رضا شهابی که در آنجا حضور داشت، پیرهادی گفت که به همه جا مراجعه کرده ایم و نتیجه ای حاصل نشده است. افسر نیروی انتظای از سعیدی خواست که پیاده رو برای رفت و آمد عابران مسدود نکنند که سریع توسط تجمع کنندگان اجرا شد.

با رفتن افسر نیروی انتظامی یکی از مامورین لباس شخصی گفتگو را با علی اکبر پیرهادی ادامه داد و اصرار داشت که تجمع را به جای وزارت کار به جای دیگری ببرید. آقای پیرهادی می گفت که در این کشور هیچکس اعتنایی به این موضوع نکرده و به دنبال حل قضیه نیستند و ما مجبور هستیم تا اینگونه صدایمان را به گوش مسوولین برسانیم. مامور لباس شخصی می گفت که این موضوع به وزارت کار ربطی ندارد. در این هنگام مازیار گیلانی نژاد وارد گفتگو شد و به مامور لباس شخصی گفت که وزارت کار به عنوان میانجی بین کارگران و کارفرمیان باید وارد این موضوع شده و پیگیری های لازم را بکند. وزیر می تواند با همتایان خود در دولت تماس گرفته و موضوع را پیگیری و حل و فصل کند.

خروش بیش از ٢٠٠ نفر از تجمع کنندگان با شعارهای:  شهابی شهابی حمایتت می کنیم، کارگر زندانی آزاد باید گردد، آزادی شهابی خواسته فوری ماست، کارگر زندانی معلم زندانی آزاد باید گردد، تشکل مستقل حق مسلم ماست، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد، فضای خیابان مقابل وزارت کار را درهم نوردید . تجمع کنندگان با پلاکاردهای شهابی را آزاد کنید به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد باعث توجه مردم شدند. بسیاری از مردم با گرفتن فیلم و مشت های گره کرده با این اعتراض اعلام موافقت می کردند. بسیاری از مسافرین از تاکسی ها پیاده شده برای پی بردن به اعتراض به جمع معترضین می پیوستند.

حضور مامورین لباس شخصی و دوربین بدست در مراسم بسیار مشهود بود که بارها مورد اعتراض تجمع کنندگان قرار گرفت. در ساعت ١٢ ظهر با سپاسگزاری یکی از فعالین سندیکای شرکت واحد از حضور همه دوستان و اعلام اینکه سندیکای کارگران شرکت واحد پیگیر این موضوع همچنان خواهد بود از تجمع کنندگان خواست که با حفظ آرامش به تجمع پایان دهند.    

Share on Google+Share on Facebook