گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران کارخانه ذوب آهن

١-با توجه به درخواست مکرر کارگران در بخش های مختلف شرکت برای اعلام قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور مسوولین به هیچوجه پاسخ شفاف نمی دهند. چرا که کار در ذوب آهن در همه قسمت هایش سخت و زیان آور است.

٢- کارگران بارها از مدیریت بیمه و اموال شرکت خواسته اند که پدران و مادران این کارگران نیز تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار بگیرند که ترتیب اثر داده نشده است

٣- کارگران می پرسند چرا واکسن آنفلولانزا و تزریق آن تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرار نمی گیرد و متاسفانه مسوولین با سردی به این موضع برخورد می کنند

٤- بارها از مدیریت خدمات و اموراجتماعی شرکت خواسته شد است که نظارت پیگیر و مرتب از استخرهای طرف قرارداد با شرکت را داشته باشند اما مسوولین توجه نمی کنند. اقایان سیستم آب و نظافت استخر هاتف اصفهان بسیار افتضاح است . پیگیری کنید

٥- هزینه دندانپزشکی توسط بیمه تکمیل در موعد مقرر پرداخت نمی شود و مسوولین هم پیگیری نمکی کنند. همچنین فاکتورهایی که توسط کارگران به بیمه ایران داده می شود مبالغش پرداخت نمی گردد.

٦- ما در شرکت برنا باطری واقع در اصفهان شهرک صنعتی مبارکه هستیم که با این الودگی زیاد سرب و اسید ومواد شیمیایی هیچ کس به داد دل ما نمیرسد خواهش میکنیم سختی کار ما را از طریق سندیکای فلزکار، شما حداقل پیگیری کنید

Share on Google+Share on Facebook