چگونه حق خود را طلب کنیم!

درود به کارگران سرزمینم….

یکی از مشکلات کارگران این است که نمی دانند از چه راهی می توانند به حق خود دست یابند و فقط حربه اعتصاب را به کار می برند. یک فعال کارگری باید در قدم اول کارگران اتاق خود را و سپس کمپ را با خود همراه داشته باشد تا بتواند وارد گفتگو شود. اگر چنین کاری را صورت نداده اید بی تردید شکست در انتظار شماست.

کارگران باید بدانند که گفتگو اولین گام برای دریافت حقوق حقه خود است. هنر گفتگو و اینکه چگونه بتوانیم از راه سخن گفتن و ابراز وجود، عزت نفس و جسارت خود را نشان بدهیم اولین گام در جهت مطالبه گری حقوقی هست.

 الگوهای کلامی درست و روش بیان کلماتتان می تواند شگفت آور باشد و هدف اصلی شما را بطور شفاف نشان بدهد. اگر شما از قوانینی که مربوط به حقوق کارگران است اطلاع کافی داشته باشید و استدلال را نیز چاشنی آن کنید موفقیت در انتظار شماست.

 در واقع هنر گفتگو کردن و نفوذ در ذهن ناخودآگاه طرف مقابل می تواند خواستهای درست شما را با استدلال های محکم به انجام برساند؛ چرا که شما از راه حق و حقوق وارد می شوید.

 به گفته یکی از سرپرستهای پایپینگ؛ شما بایستی طلبکار و پرجسارت باشید. چرا که این شمایید که اگر کار نکنید هیچ پروژه ای به سرانجام نخواهد رسید و کارفرما هم نمی تواند جز نیروی کارگران پروژه ای را تحویل دهد. پس ضمن روشنگری در میان کارگران و متحد کردنشان باید به الگوهای کلامی تسلط پیدا بنمایید. سعی نکنید که طرف مقابل را محکوم کنید؛ بلکه حقیقت را با روش درست بیان نمایید و سخنی که از روی حق و صداقت و راستی بیان شده باشد هیچگونه جوابی نخواهد داشت.

 ما طلبکاریم و در موضع حق ایستاده ایم و این یک حقیقت است و نیازی به من من کردن زبان نیست. بایستی واقعیتها را برای کارگران بیان نمود. بایستی حقیقت خود و واقعیت بی انصافی کارفرمایان را بطور شفاف برای دوستان خود در کمپ و اتاق های کارگری بیان نمود. کلام سحرانگیز شما میتواند همه را با خودتان همگام کرده و دریچه های اتحاد اطرافیان را به روی شما بگشاید.

 یادمان باشد که خشونت همیشه اولین راه نیست؛ بلکه کلام درست و بیان محکم و قاطع با روشنگری در میان کارگران کارگشاست. شیوه های گفتگو ، استدلال و قانع کردن کارگران را بیاموزیم. بیاموزیم که چگونه می توان کارگران را آگاه و متحد نمود و سپس ابراز وجود کرد. سخن خویش را بیان بنماییم و آن وقت خواهد بود که میتوانیم اعتماد طرف مقابل را بیابیم و حقوق خویش را بستانیم.

 یادمان باشد کلام روشنگر تو عصای معجزه گر توست. بیاموزیم، روشنگری کنیم، کارگران را قانع کنیم که جز مبارزه برای حقوقمان راهی جز اتحاد نیست.

 وارتان خرمدین، عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١١ آبان ماه ١٣٩٦

Share on Google+Share on Facebook