گزارش خبرنگار پیام سندیکا از خواسته های کارگران ذوب آهن

١- چرا از کارگران بخش CM  و تعمیرگاه الکتریکی نت برق به دلیل نصب و انجام بالانس دین کلی کارگاهی بر روی روتورهای بالای ١٠ تن قدردانی و پاداش مناسب داده نمی شود؟؟

٢- کارگران کارگاه میانی مدیریت مهندسی نورد باید به دلیل تولید و ساخت قطعات مورد نیاز ذوب آهن که باعث صرفه جویی و سود آوری شرکت شده است تشویق و پاداش مناسب دریافت کنند.

٣- شرکت تعاونی به دلیل داشتن موقعیت مناسب فروش می تواند کالاهای بسیاری از کارخانه ها را مونوپل کرده و با خرید های با حجم زیاد و قیمت پایین از این کارخانه ها تا حدودی مشکل گرانی را برای کارگران آسان کرده و دست واسطه ها را کوتاه کند. خرید از کارخانه هایی که محصولات با کیفیت دارند با قیمت مناسب از وظایف هیات مدیره تعاونی و از خواسته های اعضای تعاونی می باشد. تا هم کارگران محصول با کیفیت و ارزان بخرند و هم به کارخانه های تولید با اینگونه خرید ها کمک بشود. حق کارگر ایرانی خرید جنس با کیفیت و ایرانی است.

٤- با توجه به ابتکارات کارگران برای صرفه جویی هزینه های شرکت در قسمت طراحی قطعات ، لازم است به کارگران این بخش توجه و پاداش های لازم داده شود.

Share on Google+Share on Facebook