گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازمشکلات کارگران ذوب آهن

١- با توجه به ساخت و نصب دیفیوزر برج های فشار قوی از جنس فایبرگلاس در شرکت به دست کارگران و مهندسین که باعث صرفه جویی  در هزینه های شرکت شده است ، ما خواهان تشویق و درج در پرونده و پاداش مناسب به کارگران و مهندسین این پروژه هستیم.

٢- مصوبه بازنشستگی پیش از موعد کارگران صندوق فولاد در شرکت اجرایی نمی شود و مدیریت از این امر شانه خالی می کند چرا؟؟

٣- با صرفه جویی ٢ میلیارد تومانی در نسوز چینی شایسته است به تلاش چندماهه کارگران نسوز ناحیه فولاد در برشکاری آجرها پاداش خوبی منظور گردد

٤- پذیرایی شیفت شب کارگران متوقف شده است چرا پیگیری از سوی مدیریت مربوطه انجام نمی شود؟

٥- در صورت امکان دستگاه خودپردازی در درب راه آهن برای استفاده کارگران نصب شود.

٦- با توجه به اینکه مبلغ قبلی واریزی در کارت شرکت تعاونی هنوز مورد استفاده کارگران قرار نگرفته است ، واریز مبلغ جدید به چه معناست؟

Share on Google+Share on Facebook