یاد ِ ”میر احمد اسداللهی” کارگر اخراجی تراکتورسازی تبریزگرامی باد

logofelezkar300x300برای سلطتنم چیزی نمی خواهم
مگر ، کوچه باغی در برابر خانه ام
گهواره ای از جنس دسته گل
به بلندی جوانه سنبل
امیل زولا
میراحمد اسدالهی کارگر اخراجی تراکتورسازی تبریز، در گذشت. میراحمد اسدالهی از جمله کوشندگان کارگری بود که به طبقه کارگر و آرمان هایش تا آخرین لحظه وفادار ماند.او در اوایل دهه پنجاه در کارخانه تراکتورسازی تبریز استخدام شده و در بخش تولید تراکتور(ام-اف)  کار می کرد. چون فرزند رنج بود برای زدودن این رنج از طبقه خود ، در انقلاب ۵۷ فعالانه شرکت کرد و از رهبران اعتصابی تراکتورسازی تبریز گشت. فعالیت های کارگری و سندیکایی او به مذاق کارفرمایان تازه مدیر شده خوش نیامد و او را در سال ۶۰ بقول خود پاکسازی (اخراج) کردند.میراحمد اسدالهی دوست خوب و مبارزمان فردا به ایران باز خواهد گشت و در بهشت زهرا وجود پُرشورش، آرام خواهد گرفت.  اسدالهی و دیگر رهبران اعتصابی تراکتورسازی تبریز هرگزاز یاد کارگران و مردم تبریز نخواهند رفت
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
کارگران بازنشسته کارخانه تراکتورسازی تبریز
۱۳۹۳/۸/۱۷

Share on Google+Share on Facebook