گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پروژه های ساختمانی

در شرکت آذرستان که مجری پروژه بانک سپه در کوهک چیتگر می باشد در ابتدای پروژه طبق قراردادی که از سوی شرکت تنظیم شده بود همه مجبور به امضا شدند. قرارداد همه را موظف می کرد چه کادر اداری و اجرایی و کارگران بایست یک ماه حقوق آنها نزد این شرکت بماند . که برخلاف قانون کار می باشد.

 این وضعیت مدت کوتاهی ادامه داشت و تاخیر پرداخت حقوق به 2 ماه و سپس 3 ماه و الان به 4 ماه رسیده است. در حال حاضر 15 ابان 96 تنها دستمزد تیرماه پرداخت شده است. آن هم طی 2 مرحله که در هر مرحله نصف حقوق پرداخت گردیده است.

Share on Google+Share on Facebook