گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

١-آسانسور تشریفاتی کنورتور خراب شده است و مدیریت فولاد سازی جز حرف های بی پشتوانه مانند:« خرید تجهیزات انجام شده…. نیاز به همکاری و مساعدت ….» پاسخی ندارد. آیا نباید تعمیر و نگهداری این موارد برنامه ریزی شده باشد؟؟؟ تا امروز به چنین مشکلی مبتلا نشویم؟؟

٢- نحوه پرداخت وام مسکن به کارگران شفاف نیست و باید با هماهنگی سرپرستان روابط صنعتی و قسمت ها انجام گیرد. در کجای دنیا برای وام مسکن باید سرپرستان تصمیم بگیرند، نه اولویت ها؟؟؟

٣- عدم برنامه ریزی مرتب و منسجم در تعمیر و نگهداری تاسیسات موجب قطع آب قسمت آپاراتی چهار صد دستگاه شده است.

٤- در سال جاری بیشترین مراجعه کارگران و کارکنان به مشاوران شرکت در خصوص خستگی مفرط و خستگی از کار و زندگی بوده است.

Share on Google+Share on Facebook