گفتگوی کارگران پروژه ای با خبرنگار پیام سندیکا(١)

پیام سندیکا:سلام خسته نباشید.من عضو اکیپ پروژه ای هستم

سال ۹۳ شرکت سپکو فاز ۱۳کارکردم هنوز پولام نداده.برج ٦ سال ٩٣ مجمع طلبم شد دومیلیون ونیم. در این مورد چکاری می تونید بکنید.

پیام سندیکا:ما فقط میتونیم با سند رسوا و اطلاع رسانی و تحریم کنیم اما مسئول پیگیری حق تک به تک نفرات نیستیم و خودمون کارگریم. کدوم پیمانکاری هستید؟

پیمانکاری خدارحم قاسمی و نورعلی قربانی کیاکمکی بودم اون موقعوالا لیسانسم. تاچندماه پیش فاز۱۳بودم کارتمام حالا بیکارم. تکزنی و فول آرگون کارکردمهبرج ٥ کارشرکت  تمام شده.قربانی پیمونکار گفت شرکت پول نداده. یه وکالت نامه ثبتی بدین پیگیر بشم. هممون وکالت دادیم یکسال پیش. ولی بازم میگه شرکت نمیده. خودمم حتی تابستون فاز۱۳بودم رفتم پیش کارفرما. گفت سپکو ازاینجا رفته وهیچکس جوابگوم نبود وسرم پیچوندن. منم تنهایی کاری ازدستم برنمیومد.

والا فعلا ک ندادنه. بخدا حتی سال ۹۴جمع شدیم درب فاز بستیم ولی پاسگاه اومد جمعمون کرد. گفت برین شکایت کنین. پیمونکارمون هم شکایت کرد واین اون ماه کردن. اخرشم هیچ.

صبح درب فاز بستیم عصرش پاسگاه اومد جمعمون کرد. بخدا حتی بعضی هامونم شب بازداشتگاه خوابیدیم. نزدیک ۴۰نفربودیمشایدم بیشتر. بعضی از کارگرا هم نیومده بودن برا اعتصاب.

دستت درد نکنه همین قدر که درد دلم و شنیدی ممنونم.

Share on Google+Share on Facebook