گفتگوی کارگران پروژه ای با خبرنگار پیام سندیکا (3)

خبرنگار پیام سندیکا: درود بر شما

کارگر:سلام بر شما و همکاران گراميتان که برای گرفتن حق و حقوق کارگران و واکنش به بی احترامی به حرمت کارگر را بصورت جدی و صادقانه پیگیری و دنبال می کنید

من هم یکی از همین اعضای ستمديده هستم و هیچ گونه فرقی بین ما که یعنی لول کاری و سمت مان بالا تره با اون کارگر روزمزد وجود ندارد. ميخواستم بگویم که الان در فاز ١٤ شرکت پایندان مشغول هستم که از عید تا الان حدود ١٧٠٠ کارگر داشته که همه را اخراج نموده و فقط حدود ١٥٠ نفر کارگر در پروژه مانده اند. در سال جدید فقط بیمه فروردین را پرداخت کرده است. دیگر هیچ. حتا اسفند پارسال رو هم واریز نکرده است.

به همین خاطر هم با چندین بار اعتصاب و بستن درب ورودی تازه حقوق تیرماه را پرداخت کرده است. خواستم اين موضوع را بگویم که حقیقت این است که کارگران از گفتنش ترس دارند که چرا بیمه ما را واریز نمی کنی. ١٥٠٠ کارگر هم رفته اند بدون اینکه بیمه هايشان پرداخت شده باشد.

از اینکه خبرهای ما را منعکس می کنید صمیمانه از زحمات بی دریغ شما سپاسگزارم.

Share on Google+Share on Facebook