یلدا خجسته باد!

یلدای ستم شکسته بادا
روز همگان خجسته بادا

زنجیرستم ز پای ملت
با وحدت ما گسسته بادا

#محمدحسین_خوان‌یغما پیشکسوت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

Share on Google+Share on Facebook