پیام سندیکا، شماره ٦٣ آذر ماه سال ٩٦ منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٦٣ سال هفتم، آذرماه ١٣٩٦ بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

 در این شماره می خوانید :

 

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ایران  ص١

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور  ص١٦

گزارشی از بعضی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه  ص٣٠

عدم ایمنی یعنی کشتار کارگران  ص٣٨

کار صنفی سخت و پرحوصله است!  ص٤٠

به مناسبت زاد روز پرویز شهریاری  ص٤٢

چرا صدا و سیما باید از پروژه ها ….ص٤٤

ما می توانیم!  ص٤٥

چگونه حق خود را طلب کنیم!  ص٤٦

کارگران کارگاه هایی با کارهای طاقت فرسا  ص٤٨

به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر  ص٥٠

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی  ص٥٣

شعرها  ص٥٤

پيدايش و تکامل حيات  ص٥٧

مبانی اقتصاد سیاسی  ص٥٩

فرجام  ص٦١

خشونت چیست؟؟  ص٦٤

  !برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای آگاهی از فعالیت ها و دیدگاههای ما  می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com  مراجعه کنید

Share on Google+Share on Facebook