گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات بازنشستگان فولاد

متاسفانه با بدقولی های وزیرکار حقوق بازنشستگان فولاد باز هم عقب افتاده است. با تجمع هفته قبل  فعلن حقوق آبانماه در ٢٨ آذر پرداخت شد و قرار بود طبق گفته وزیرکار ٢ روز بعد هم حقوق آذر داده شود که تا زمان این گزارش سوم دیماه هنوز پرداخت نشده است.

با اعتراضات بازنشستگان فولاد فعلن دفترچه بیمه این بازنشستگان تا ٢٩ اسفند اعتبار دارد و همچنین از مجلس خبر می رسد که در بودجه سال ٩٧ حقوق این بازنشستگان را دولت تقبل کرده و به تصویب مجلس هم رسیده است.

Share on Google+Share on Facebook