گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پتروشیمی کنگان

پتروشیمی کنگان با دارا بودن ٦٠٠ کارگر با مشکلات زیادی روبروست. به عنوان مثال در شرایط غبارآلود بودن فضا، کار بسیار سخت می شود. یکی از کارگران از اقای عمادی رئیس ایمنی سوال کرد که دلیل اینکه در این گرد و خاک کارگاه تعطیل نشد، چیست؟ ایشان فرمودند که سرعت باد کم بود. ایشان ادعا می کرد که خود در سایت بوده در حالی که اکثر کارگران اعلام کردند ایشان به دفتر پناه برده بودند. کار کردن در این گرد وخاک باعث عفونت ریه می شود و در جنوب کشور این آلودگی یک روز دو روز نیست.

با اعتراض کارگران در مورد کارکردن در گرد و خاک  مدیریت اعلام کرده:« هر کی نمیتونه کار کنه تسویه کنه» کارگران بارها به مسوول ایمنی از وضعیت خوابگاه و سرویس و شرایط سخت کار گفته شده است و هر بار قول همکاری دادن اما دریغ از یک کار کوچک.

 پیمانکاران برای اینکه بتوانند موج اعتصاب را مهار کنند از همشریانشان برای کار دعوت می کنند. تعداد زیادی از نیروهای پتروشیمی کنگان را اقای اسماعیلی پیمانکار آورده با دستمزد پایین به همین خاطر نمی گذارد کسی حرف بزند و هر کسی اعتراض می کند او را به سرعت اخراج و تسویه حساب می کنند.

Share on Google+Share on Facebook