کوه ترا می خواند!

کریم تاجدار از پیشگامان گروه کوهنوردی پر افتخار کاوه، در گذشت.

او از جمله پایه گذاران گروه کوهنوردی کاوه در سال ١٣٣٧ بود که روح کوهنوردی را در انسان سازی، کمک به محرومین و عشق به مردم می دانست.

صفایی فراهانی، سعید کلانتری و دیگر بزرگانی که بر تارک تاریخ نبرد اجتماعی درخشیدند ، از جمله پروردگان گروه کوهنوردی کاوه بودند.

گروه کوهنوردی کاوه و نقش او در روند کوهنوردی ایران ستودنی است به ویژه آنکه در این روزگاری که ورزش کوهنوردی به سمت کالایی شدن و تهی از روح پهلوانی و انسانی سوق داده می شود، وجود گروههایی چون کاوه و امثال کریم تاجدار ، صفایی فراهانی، سعید کلانتری، ابراهیم تیبا و علی پاینده بیشتر حس می شود.

گروه کوهنوردان فلزکار ضمن همدردی با خانواده این همنورد قدیمی، تسلیت خود را به رفقای کریم تاجدار و جامعه کوهنوردی ابراز داشته و امیدوار است با تلاش پیشکسوتان قدیمی روح کوهنوردی و جوانمردی بار دیگر به زندگی کوهنوردان جوان باز گردد.

 

گروه کوهنوردان فلزکار

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 ١٠ اسفند ١٣٩٦

Share on Google+Share on Facebook