داد از این بیداد

در چند روز اخیر شاهد دستبرد به اندوخته های کارگران در تامین اجتماعی بوسیله دولت بودیم و هم زمان عثمان اسماعیلی کارگر نقاش ، محمد حبیبی آموزگار و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و ١٠ کارگر معترض فولاد اهواز به طرز غیر قانونی و با برخوردهای خشن دستگیر شده اند، آن هم در روز های پایانی سال و در موسم اعلام حداقل دستمزد سال ٩٧.

عثمان اسماعیلی منافع چه کسانی را تهدید کرده بود که باید راهی زندان شود؟

محمد حبیبی ، آموزگار هنرستان چه تدریس می کرد که باید با اسپری فلفل و ضرب و شتم او را دستگیر و به زندان برد؟

مگر کارگران فولاد اهواز جز دستمزدهای عقب افتاده خود چیز دیگری می خواهند؟ مسوولینی که حکم دستگیری این افراد را داده اند آیا خود می توانند چند ماه بدون حقوق سر کنند که برای کارگران فولاد حکم دستگیری صادر کرده اند؟

حمله به برادران ما که جز درخواست حقوق به یغما برده خود توسط اختلاس گران و مدیران نالایق را خواهانند ، پاسخی بی خردانه و ضد منافع ملی است. به جای برخورد با کارگرانی که ماههاست با گرسنگی و بی پولی روزگار می گذرانند باید عوامل این نابسامانی را دستگیر و روانه زندان کرد تا جامعه را دچار آشوب نکنند.

ما به دادگستری اهواز اعلام می کنیم، هرچه سریعتر کارگران دستگیر شده فولاد اهواز به نام های : فرهاد اکبریان – مرتضا اکبریان – میثم علی قنواتی – امین مومن پور – حسین نیسی – باقر دلفی – تقی حسن زاده – هادی عفراوی – مهدی عادل زاده و کارگر دیگری که در بند شماست را بی درنگ آزاد کنید. و خواهان آزادی محمد حبیبی و عثمان اسماعیلی و رضا شهابی و دیگر کنشگران صنفی و اجتماعی هستیم.

همچنین از هم اکنون اعلام می کنیم ضامن سلامتی این کارگران، و محمد حبیبی و عثمان اسماعیلی، صادر کنندگان حکم دستگیری و زندانبانانشان هستند.

برادران و خواهران کارگر فولاد اهواز!

طبق ماده ٣ قانون کار ، « مدیران و مسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار کارگاه هستند به عنوان نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر عهده می گیرند» لذا استاندار ، مسوول دادگستری استان اهواز، به نماینده گی از سوی دولت و حاکمیت مسوول پرداخت حقوق های عقب افتاده شما هستند. همچنین اعتراضات شما  به حق و قانونی است و اصل ٢٧ قانون اساسی این اجازه را به همه آحاد ملت داده است که راهپیمایی، اعتصاب، و اعتراض کنند و هیچکس و هیچ نهادی نمی تواند این حق را از مردم ایران سلب کند و سلب کنندگان نقض قانون کرده و باید مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همچنان همراه شماست و از هیچگونه یاری در پس گرفتن حقوق صنفی و اجتماعی شما مضایقه نمی کند و از همه توان قانونی خود برای کمک به شما استفاده خواهد کرد.

 درود بر کارگران فولاد اهواز

محکمتر باد اتحاد همه کنشگران صنفی و اجتماعی

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١٢ اسفند ١٣٩٦

Share on Google+Share on Facebook