کارگران بازداشتی «گروه ملی فولاد ایران» با قید کفالت آزاد شدند

عصر امروز کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران؛ با قید کفالت آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در تماس با ایلنا از آزادی همکاران بازداشتی خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، همه بازداشتی‌ها، عصر امروز با قید کفالت آزاد شده‌اند.

۸ نفر از کارگران گروه ملی فولاد روز جمعه در پی تجمعات صنفی هفته گذشته بازداشت شده بودند.

پیش از این محمدعلی جداری فروغی در گفتگو با ایلنا؛ از قبول وکالت و پیگیری وضعیت بازداشتی‌های گروه ملی فولاد خبر داده بود.

 

Share on Google+Share on Facebook