پولی شدن مدارس و مشکلات پیش روی مدارس دولتی

madares-pouliملاشیه، نامی آشنا ازمناطق حاشیه اهواز است. با وجود گذشت بیش از یکماه از شروع سال تحصیلی هنوزمدارس آن با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.این مدارس چه از نظر وضعیت ظاهری و بهداشتی و چه از نظر ساختار درونی و تامین نیروی انسانی دچار مشکل هستند. بدلیل کمبود مدرسه دانش آموزان مجبورند، مسافتهای طولانی را جهت رفت به مدارس طی کنند.علاوه بر مسافتهای طولانی که ازوقت و انرژی دانش آموزان می گیرد،هزینه هایی نیز برای خانواده ها دارد.مدارس این منطقه ازنظروضعیت امکانات اولیه نظیرسرویس های بهداشتی وآبخوری و میز و نیمکت و…دچار نواقص آشکارهستند.مدرسه ولی عصرهنوز با گذشت بیش ازیکماه ازسال تحصیلی هنوزمعلمی برای کلاس ششم ابتدایی ندارند..با توجه به گرمای هوا تا دو ماه اول بازگشایی مدارس در خوزستان ،این مدارس از سیستم تهویه مناسب برخوردار نیستند.
«وقتی قرار است دولت دستورات صندوق بین المللی پول را اجرا کند و با پشت کردن به قانون اساسی مملکت رایگان بودن تحصیل را رعایت نکند، باید وزیر آموزش و پرورش نگران مدرسه ولی عصر نباشد و تمام فکرش این باشد که چگونه می توان مدارس دولتی را برچید و بجایش مدارس پولی گذاشت. بچه های کارگران به چه دردشان می خورد که تحصیل کنند، آنها باید مانند پدران و مادرانشان در کارخانه ها جان خود را بفروشند، احتیاجی به مدرسه ندارند تا آموزگار و سیستم تهویه هم برای شان گذاشته بشود. علی اصغر فانی باید مواظب باشد تا فرزندان وکلای مجلس و وزرا همه چیزشان تامین باشد وگرنه در مجلس استیضاح خواهد شد.» تحریریه پیام سندیکا

Share on Google+Share on Facebook