گزارش پیام سندیکا از نیروگاه حرارتی طبس

در پروژه نیروگاه حرارتی طبس برای پیمانکاری به نام شرکت هرم سازان سورن مشغول به کار است که این شرکت پیمانکاردسته دوم شرکت رشد صنعت می باشد.

بدلیل اختلاف این دو شرکت تمامی کارگران هرم سازان را اخراج کرده وکار را به پیمانکار دیگری دادند.

تسویه حساب کارکنان را قرار شد شرکت رشد صنعت خودش پرداخت کند

ولی با گذشت بیش ار۱ماه شرکت رشد صنعت هیچ پولی به کارگران پرداخت نکرده و هر روز به بهانه های مختلف دستمزد کارگران را پرداخت نکمی کنند.

با توجه به نزدیک بودن به ایام عید و اینکه تمامی کارگران نیازمند دستمزد هایشان هستند این عدم پرداخت را جز بی وجدانی نام دیگری نمی شود گذاشت.

Share on Google+Share on Facebook