بهاران خجسته باد!

بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

  ?نسیم زیبای بهاری دیگر بار، بر حریم پهنه ی جهان، وزیدن گرفت و تصویری تماشایی از سر سبزی و طراوت را بر این پهنه ی سرد و بی روح، کشید. جانی و توانی تازه، به رنگ عشق و امید در رگهای این گستره هستی، به جریان افتاد.

آری، بهار، فرش زیبای خود را با سخاوت هر چه تمامتر، بر این دشت خشکیده و بی جان و ناامید، گسترانید و آنچنان شور و شوق و  امیدی در دلها نهاد که، گلهای زیبا به یمن این سخاوت، شکفتند؛ ساران و بلبلان دیگر بار بازگشتند و دوباره نغمه و آواز سر دادند ، رودها و چشمه ساران جوشدند و بر زمین سرد و خشک، جاری شدند. درختان بید بن و نارون به یمن این سخاوت، لباسی به رنگ سبز و امید، بر تن کردند و همه ی اهل زمین، شادی کنان و رقص کنان، برای استقبال از بهار دل انگیز و تماشایی و روح افزا، به جشن و پایکوبی پرداختند.

آری… بهار با همه ی زیبایی آمد و امید آفرید.

 

 ?سندیکای کارگران فلزکار مکانیک،  آغاز سال نو  را به یمن قدوم زیبای بهار، به تمامی زحمتکشان و تلاشگران این سرزمین شادباش و تبریک می گوید و سالی سرشار و لبریز از خوبی و خوشی، خرمی و خیر و برکت را برایتان آرزومند است.

 

)سندیکای کارگران فلزکارمکانیک- بهار 1397)

 

Share on Google+Share on Facebook