گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

١- با اعتصاب رانندگان کامیون در هفته گذشته افت تولید در ایران خودرو از مرز ٦٠ درصد هم گذشت. این افت در همه سالن های ایران خودرو بسیار مشهود بود  و هنوز تولید به روال عادی بازنگشته است.

٢- همچنین مدیریت ایران خودرو از بازنشسته کردن کارگرانی که بیش از ٢٠ سال در این شرکت خدمت کرده اند طفره می رود و این کارگران همچنان باید در سر کار خود حاضر باشند

٣- فشار کاری بر روی کارگران ایران خودرو هر روز بیشتر می شود و شرکت بیش از ٥ سال است که از استخدام کارگر خودداری کرده و جایگزینی برای کارگران بازنشسته نداشته است

٤-همچنین از سالن های تولید خبر می رسد که شرکت در حال رباتیک کردن بخش هایی از کارخانه است و از تعداد کارگرانش بی تردید خواهد کاست 

Share on Google+Share on Facebook