تحریم های کارگری بر علیه شرکت های پروژه ای

طبق دریافت گزارشات و شکایات متعدد، پروژه ای در تهران با پیمانکاری فتحی از شهرستان هفشجان به آدرس : تهران چیتگر شرکت ایرانمال بیمه برای کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نمی کند. همچنین تعیین حقوق به نرخ چهار سال پیش وعدم پرداخت حقوق از دیماه پارسال تا کنون. این پیمانکاری بارها و بارها کارگران را به تهران کشانده و کارگران را در عمل انجام شده بدون خوابگاه قرار دادند و به کارگر گفته شده باهزینه خودتون خوابگاه کرایه کنید. و مسلم است که کارگر قبول نکرده و پس از هزینه های بسیار زیاد سفر به تهران، مجبور به بازگشت شده اند.

دوستان پروژه ای آگاه و هشیار باشید پروژه ایران مال در تهران با پیمانکاری فتحی  تحریم میباشد و از تماس با ایشون و رفتن به این پروژه اکیدا خودداری کنید

گروه پایپینگ و اکیپ پروژه ای ها

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

خرداد ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook