گزارش پیام سندیکا از روزکارگر در ذوب آهن

در روز کارگر کارگران اکثرن تعطیل بوده و فقط شیفت ها کار می کردند. در شرکت جشن روزکارگر نداشتیم اما طی یک مراسمی از کارگران نمونه در روز ١٠ اردیبهشت آن هم به مناسبت اعیاد شعبانیه در فرهنگسرای زرین شهر تجلیل شد. در این مراسم نه تنها به مشکلات کارگران پرداخته نشد بلکه حتا به یکی از کارگران نمونه هم اجازه سخن گفتن داده نشد.

در جشن دیگری که به مناسبت ولادت صاحب الزمان در مدیریت کک سازی برگزار شد باز هم هیچ کارگری اجازه حرف زدن داده نشد.

همچنین در فرهنگسرای امام رضا نیز جشنی برپا بود که در آن خانواده های ذوب آهنی حضور داشتند ولی از مشکات کارگران و خانواده هایشان حرفی به میان نیامد.

فقط در مسابقات دو همگانی به مناسبت روز کارگر برگزار شد.

البته در بخش های مختلف ذوب آهن در روز ١٠ اردیبهشت کارگران در مورد روز کارگر گفتگو کرده و به هم تبریک گفتند.

Share on Google+Share on Facebook