نامه یک کارگر پروژه ای به نشریه پیام سندیکا

کارگر که بیکار نیست و با هزار زور و بدبختی کار کند بعد توی خرجی خونه اش بماند، اون وقت به دنبال آدرس خانه پیمانکار بگردد برای تسویه طلبش. تا کارگر از یه استان دیگه کار و خونه و زندگیشو ول بکنه بیاد دنبال آقای پیمانکار در یک شهر و استان دیگر. اگه ماشین تصادف کرد چه کسی بایستی جوابگو باشه؟

….همین اتفاق در خراسان جنوبی شهرستان قاینات برای یکی از دوستانم بنام احد رضا زارع که اهل استهبان روستای خیر دستجرد بود افتاد، که برای طلبش از استهبان اومد. چند روز دنبال پولش و پیمانکار امروز و فردا میکرد تا آخرش این دوستمون در خانه ای که خوابیده بود همانجا دچار گازگرفتگی شد و فوت نمود. مدیر عامل کارگاه هزار واحدی پروژه مسکن مهر، جناب محمد قربانی که برادر نماینده شهرستان هم بود زیر بار نرفت و گفت که اصلن زنده یاد احدرضا زارع از من طلب نداره و دستمزد کارگرها رو هاپولی و نوش جان کرد. همین جناب قربانی دزد در جشن گلریزان شهرستان قاینات مبلغ ۵ میلیون تومان برای زندانیان پیشکش نمود و این فقط ریاکاری بوده و هست. اگر عرضه و شرف داشت که پول کارگرها رو میداد. اگه بخوام از بی شرفی اون بگم خیلی مسایل هست که واقعن گفتنشون در جهت مسایل کارگری بسیار راهگشاست.

زنده یاد حسین اشرفی دوست بزرگوارم که پارسال شهریور ۱۳۹۶بعنوان نصاب استراکچر از ارتفاع به پایین پرت شد و فوت نمود هم از سال ۸۸  تاکنون از همین محمد قربانی طلب داشت که دیگر قید پولشان را زدند. جناب جمشیدی بچه ایذه و جناب یاراحمدی که بروجردی بودند وقتی رئیس دولت جناب احمدی نژاد به قاینات خراسان جنوبی آمد آنها پلاکاردهایشان بالا گرفتند و نوشتند که ما از مدیر عامل مسکن مهر پروژه هزار واحدی طلبکاریم و پولمان را می خواهیم. دار و دسته و اوباش قربانی آن دو نفر را زیر مشت و لگد گرفتند و.‌….. ما همه نوع آدمهای دزد و حق خور دیده ایم و امید آن را داریم که با اتحاد و همبستگی و جسارت خویش روزی برسد به این دلال بازیها پایان بدهیم.

فقط سندیکا می تواند حق کارگر را بگیرد وسلام

جواهریان کارگر پروژه ای

Share on Google+Share on Facebook