گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

در ٤ ماهه اخير نزديك به ٢٠٠ نَفَر را در ذوب آهن بازنشسته كرده اند. سوال اینجاست:

١- به جای این بازنشستگان چه کسانی باید کار آنها را انجام دهند؟

٢- چرا ذوب آهن از استخدام کارگران جدید خوداری می کند؟

٣- با رفتن این کارگران از کوره بلند، آزمایشگاه، مرکز تحقیقات، فولادسازی، الگومراسیون، نورد، آبرسانی، تولید کک، نگهداری ماشین آلات و خودروهای سنگین، نت مکانیک،….. کار آنها به دوش چه کسانی خواهد افتاد؟

٤- با توجه به استخدام نکردن کارگران جدید و با این فشار کاری کارگران چگونه می توانند بهره وری لازم از دید مدیریت را پاسخگو باشند؟

٥- آیا به کارگری که حالا باید به جای همکار بازنشسته اش وظیفه او را نیز در تولید به عهده بگیرد اضافه حقوقى تعلق خواهد گرفت؟؟

اين پاسخی است که مدیریت سالهاست از آن طفره رفته است

Share on Google+Share on Facebook