تجمع و اعتراض حق همه مردم ایران است!

در تاریخ ١٥ تیرماه در عسلویه تجمعی از سوی کارگران پروژه ای برگزار شد. این تجمع که در سکوت کامل شکل گرفته بود در اعتراض به عقب افتاده حقوق ها به مدت بیش از ٦ ماه ، رد نشدن بیمه کارگران در پروژه ها، حوادث شغلی صورت گرفت. این تجمع پس از پایان به دستگیری ٤ نفر از کارگران منجر شد که پس از ١٠ روز با وثیقه های ٨٠ میلیونی آزاد شدند.

کارگری که ٦ ماه حقوق نمی گیرد باید با چه کسی اعتراض خود را درمیان بگذارد؟ صدا و سیما؟ نماینده گان مجلس استان؟؟ اداره کار؟؟؟ چه کسی؟؟؟؟؟

متاسفانه آنچه اتفاق افتاد بی درایتی محض مسوولین بود و بس.

اصل ٢٧ قانون اساسی دایر بر آزاد بودن تجمع و راهپیمایی است، بدون سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد.

در این تجمع که در سکوت برگزار شد کارگران هیچ سلاحی جز کاغذهایی که خواسته هایشان را نوشته بودند با خود حمل نمی کردند. آنان خواهان عدالت بودند که یکی از اصول دین است.

ما ضمن اعتراض به دستگیری این کارگران و گرفتن وثیقه های ٨٠ میلیونی ، حمایت کامل خود را از خواسته های کارگران پروژه ای اعلام کرده و با تمام توان از برادرانمان حمایت می کنیم.

خواست آنان خواست ماست.

گسترده تر باد همبستگی کارگری،

درود بر کارگران پروژه ای

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ تیر ١٣٩٧

Share on Google+Share on Facebook